На головну

Питання № 19 Поняття професійної деонтології.

  1. C. Питання про класифікацію.
  2. I. ПИТАННЯ, виникають у сучасному світі
  3. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  4. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  6. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  7. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.

Професійна деонтологія, що виконує функції інтеграції, упорядкування, підтрим-жания процесів функціонування професійних груп як конкретних соціальних спільнот є системою соціальних (етичних, правових, організаційно-управ-лінських) норм. Дані норми визначаються соціальною роллю, статусом, функціями, харак-тером праці, характером контактів і взаємин, соціальної взаємодії макро-групи фахівців-професіоналів. Все це дозволяє розглядати професійну Деонтей-логию як соціологічний феномен, один з прикладних розділів соціологічної науки.

Професійна деонтологія розвивається і змінюється разом з суспільством і розвитком конкретних наук. Слід зазначити, що деонтологія кожного з видів професій, навіть якщо вона оформилася в конкретну систему знань, це не догма, не вчення, яке повністю розроблено і, таким чином, являє собою якийсь звід «закостенілих» правил пунктів і параграфів.

Логічну і функціональну структуру професійної деонтології можливо виявити (спочатку приблизно), спираючись на аналіз концепцій і змісту усталених понять, сутнісних характеристик, закладених вченими-деонтології в сформульовані визна-чення деонтології медика, юриста.

 Питання № 15 Роль мистецтва у формуванні морального обличчя особистості. | Питання № 20 Відображення професійної етики в нормативних і службових документах.

Питання № 1. Предмет етики. Визначення етики, моралі і моральності. | предмет етики | Питання №4 Діалектика загального та особливого, суб'єктивного і об'єктивного, форми і змісту, сутності і явища в моралі. | Питання № 5. Золоте правило моральності. | Питання № 6. Значення моралі. Моральний вимір особистості і суспільства. | Питання № 7. Парадокси моральної оцінки і моральної поведінки. | Питання № 8. Парадокс абсолютно доброї і абсолютно злої волі. | Питання №9 Структура моралі. | Питання № 10 Найважливіші соціальні функції моралі. | Питання № 12 Внутріособистісні регулятори людських вчинків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати