Головна

Питання № 10 Найважливіші соціальні функції моралі.

  1. C. Питання про класифікацію.
  2. I. ПИТАННЯ, виникають у сучасному світі
  3. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  4. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  6. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  7. II. Приблизний перелік питань для співбесіди

1) регулятивна - моральне регулювання взаємовідносин між людьми, охоплює ту сферу суспільних відносин, яка не регулюється правом.

2) оціночна (аксіологічна) - оцінка вчинків, мотивів, намірів, особистісних як моральних і аморальних, моральних і аморальних.

3) орієнтує - направляє на певну систему моральних пріоритетів.

4) мотиваційна - дозволяє оцінювати вчинки, цілі та засоби з т.з. спонукає наміри. Мотиви і мотивації м \ б моральними або аморальними, моральними або аморальними.

5) пізнавальна (інформаційна) - спрямована на придбання етичних знань: принципів, норм, кодексів, що виявляють джерелом інформації про громадські моральні цінності і про системи таких цінностей, які в комплексі допомагають сформулювати модель моральної поведінки.

6) виховна - в процесі морального виховання людина засвоює норми суспільства, знаходить можливість морального визначення.

7) комунікативна -

8) ідеологічна - обґрунтовує моральність політичних, економічних цілей та інтересів того чи іншого класу, соціального шару, групи, громадського руху.

9) світоглядна - моральні підвалини особистості, вироблена нею система моральних цінностей, опосредующая все її політичні, релігійні, естетичні, філософські та інші погляди.

 Питання №9 Структура моралі. | Питання № 12 Внутріособистісні регулятори людських вчинків.

Питання № 1. Предмет етики. Визначення етики, моралі і моральності. | предмет етики | Питання №4 Діалектика загального та особливого, суб'єктивного і об'єктивного, форми і змісту, сутності і явища в моралі. | Питання № 5. Золоте правило моральності. | Питання № 6. Значення моралі. Моральний вимір особистості і суспільства. | Питання № 7. Парадокси моральної оцінки і моральної поведінки. | Питання № 8. Парадокс абсолютно доброї і абсолютно злої волі. | Питання № 15 Роль мистецтва у формуванні морального обличчя особистості. | Питання № 19 Поняття професійної деонтології. | Питання № 20 Відображення професійної етики в нормативних і службових документах. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати