Головна

ВІДПОВІДІ

  1. ВІДПОВІДІ
  2. ВІДПОВІДІ ТА розв'язки
  3. Г) Усі ВІДПОВІДІ Вірні.
  4. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
  5. Завдання потребує розгорнутої ВІДПОВІДІ в довільній форме.
  6. Які з переліченіх клітін безпосередно беруть участь в імунній ВІДПОВІДІ?

Міжнародна декларація принципів поведінки журналістів

Прийнята Конгресом МФЖ в 1954 році. Поправки внесені на Конгресі Міжнародної федерації журналістів (1986)

Дана міжнародна декларація проголошується в якості стандарту професійної поведінки журналістів, що займаються збором, обробкою, поширенням і коментуванням новин та інформації в цілях опису подій.

1. Повага істини і права суспільства на істину є першим обов'язком журналіста.

2. Відповідно до цього обов'язком журналіст в усі часи зобов'язаний захищати принципи свободи об'єктивного збору та публікації новин, а також право неупередженого коментування та критики.

3. Висвітлюючи події, журналіст зобов'язаний оперувати тільки фактами, які встановлені особисто їм, Журналіст не повинен приховувати важливу інформацію або фальсифікувати документи.

4. Журналіст зобов'язаний використовувати тільки гідні методи отримання інформації, фотоматеріалів і документів,

5. Журналіст зобов'язаний зробити все можливе для виправлення або спростування інформації, якщо вона не відповідає істині.

6. Журналіст зобов'язаний вважати професійною таємницею джерело інформації, одержаної конфіденційно.

7. Журналіст зобов'язаний враховувати небезпеку дискримінації, яка може виникнути для людини через діяльність засобів масової інформації, Він повинен робити все можливе, щоб не допускати навіть мимовільного стимулювання дискримінації, зокрема, по при "знакам раси, статі, сексуальної орієнтації, релігії , політичних та інших переконань, а також національного та соціального походження.

8. Журналіст зобов'язаний вважати неприпустимими такі порушення професійної етики:

 * Плагіат; * Навмисно невірну інтерпретацію; "Вигадки, наклеп, дифамацію, помилкові звинувачення; * отримання хабара в будь-якій формі в якості оплати за публікацію чи приховування інформації.

Журналістом визнається лише той, хто в своїй діяльності керується перерахованими вище принципами.

Дотримуючись законів своєї країни, в професійних питаннях журналіст визнає тільки юрисдикцію своїх колег, виключаючи втручання будь-якого характеру з боку уряду та інших осіб.

ВІДПОВІДІ

На тестові завдання з предмету «Алгебра та початки аналізу»

 № завдання  варіант ВІДПОВІДІ  № завдання  варіант ВІДПОВІДІ  № завдання  варіант ВІДПОВІДІ  № завдання  варіант ВІДПОВІДІ  № завдання  варіант ВІДПОВІДІ
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
 Кількість вірно Надання Відповідей  Відсоток Надання Відповідей  рівень оцінювання
 22-25  91% -100%  високий
 18-21  71% -90%  достатній
 13-17  51% -70%  середній
 менше 13  50% и менше  початковий


Світові стандарти професійної поведінки | Основні етапи розвитку генетики.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати