Головна

Тема 4. Статистична зведення і групування

  1. Вторинна угруповання, її види
  2. Вторинна угруповання. Формула Стерджесса
  3. Угруповання витрат для калькулювання собівартості
  4. Угрупування витрат за статтями калькуляції
  5. Угрупування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції
  6. Угруповання об'єктів оцінки
  7. Угруповання принципів оцінки фінансових інститутів

завдання:Вирішіть завдання.

1. При аналізі структури хуліганства в місті була застосована наступна угруповання:

 № п / п  Хуліганські дії вчинені  Абс.чісло  Частка (у%)
 На вулицях і у дворі  26,0
 У парках і скверах  10,8
 У місцях громадського харчування  6,9
 У квартирах  44,8
 У вечірній і нічний час  5,3
 на транспорті  3,5
 В інших місцях  2,7
   всього:  100%

Оцініть, чи відповідає наведене в таблиці розподіл злочинів правилам статистичної угруповання. Які группіровочние ознаки були використані в даному випадку?

2. На підставі наведених даних складіть: а) стовпчикові діаграм, б) лінійчату діаграму, що відображає динаміку злочинних проявів, взявши за базу 2004 рік.

 роки
 Чіслопреступ-лений              

форма проведення: Перевірка письмових відповідей.

Методичні рекомендації до виконання: Приступаючи до виконання завдань, слід вивчити теоретичні основи побудови статистичних угруповань, таблиць і графіків, а потім в якості зразка ознайомитися з аналітичними довідками Комітету з правової статистики та спеціальним обліками Генеральної прокуратури РК.

Рекомендована література: вказана до відповідної теми лекції.

Тема 5. Узагальнюючі показники, що застосовуються в правовій статистиці

завдання:Вирішіть завдання.

1. У 2010 році в Казахстані було зареєстровано 131 896 злочинів. Населення країни складає 16 мільйонів чоловік.

Розрахуйте загальний і кримінально-правової коефіцієнти злочинності, вкажіть, до якого виду відносних величин вони відносяться.

2. В умовно взятому районі в 2010 році було скоєно 187 корупційних злочинів. З них: 57 отримань хабара, 35 зловживань посадовими повноваженнями, 31 службових підробок, 7 перевищень влади і посадових повноважень та ін.

Із застосуванням графічного методу відобразите структуру корупційної злочинності в умовно взятому районі.

3. На підставі наступних даних про крадіжку визначте: а) середнє число обвинувачених на одну кримінальну справу, б) вкажіть, який різновид середніх величин тут може бути застосована.

 Чіслообвіняемих
 Число кримінальних справ          

4. Тривалість строків покарання у вигляді позбавлення волі в 2010 році склала:

 До 1 року  Від 1 до 3 років  Від 3 до 5 років  Від 5 до 10 років  Від 10 до 15 років  Від 15 до 20 років  Від 20 до 25 років  Від 25 до 30 років
 2016 чол.  7132 чол.  4961 чол.  4038 чол.  709 чол.  240 чол.  чол.  чол.

На підставі цих даних розрахуйте середній термін покарання у вигляді позбавлення волі.

форма проведення: Перевірка письмових відповідей.

Методичні рекомендації до виконання: Приступаючи до вирішення завдань, слід детально вивчити формули розрахунку відповідних видів відносних і середніх величин.

Рекомендована література: вказана до відповідної теми лекції.

Тема 6. Динамічні ряди та їх застосування у правовій статистиці

завдання:Вирішіть задачу.

Відсоток розкриття злочинів окремих видів злочинів:

 види злочинів              
 вбивство  85,6  81,4  76,8  74,7  73,5  75,0  92,5
 Заподіяння шкоди здоров'ю  70,5  67,0  66,0  69,7  72,2  75,8  78,8
 згвалтування  65,2  61,8  61,5  64,0  64,8  66,9  67,1
 крадіжка  28,3  28,8  34,0  41,9  46,6  51,6  53,8
 грабіж  37,9  36,8  36,6  42,2  45,9  51,3  54,1
 розбій  65,4  61,9  60,0  63,4  65,0  66,2  68,0
 шахрайство  25,3  24,0  25,0  23,0  25,0  26,3  24,7

На основі наведених даних розрахуйте основні показники динамічних рядів. Застосувавши основні прийоми аналізу динамічних рядів, дайте оцінку діяльності органів кримінального переслідування.

форма проведення: Перевірка письмових рішень.

Методичні рекомендації до виконання: Перш, ніж приступити до вирішення завдання слід вивчити основні вимоги, що пред'являються до побудови та аналізу динамічних рядів.

Рекомендована література: вказана до відповідної теми лекції.

Тема 7. Кримінально-правова статистика

завдання:Вирішіть задачу.

1. По відділу поліції району Н. в звітному періоді направлено до суду 31 кримінальну справу; на підставі ст.50 КПК РК припинені 15 кримінальних справ; кримінальних справ, які перебувають у провадженні понад два місяці, - 12.

На підставі наведених даних розрахуйте відсоток розкриття злочинів. Про яку різновиди відносних величин тут йдеться?

форма проведення: Перевірка письмових рішень.

Методичні рекомендації до виконання:Для вирішення завдання слід ознайомитися з Інструкцією з ведення єдиного карткового обліку заяв, повідомлень, скарг та іншої інформації про злочини, події, кримінальних справ, результати їх розслідування, прокурорського нагляду і судового розгляду (Єдина уніфікована статистична система), затвердженої наказом Генерального прокурора РК № 122 від 18 листопада 2011 року.

Рекомендована література: вказана до відповідної теми лекції.

Тема 8. Цивільно-правова та адміністративно-правова статистика

завдання:

1. ІзучітьІнструкцію про порядок складання інформаційного облікового документа на цивільну справу, розглянуту судом першої інстанції форми №4, інформаційного облікового документа на цивільну справу, розглянуту в апеляційному порядку форми №5, інформаційного облікового документа на цивільну справу, розглянуту в порядку нагляду форми №6 , затвердженої Наказом Генерального Прокурора РК №52 від 13 грудня 2004 року (в чинній редакції).

2. Вивчити Інструкцію про ведення централізованого банку даних про адміністративні правопорушення та осіб, які їх вчинили, затверджену наказом Генерального Прокурора Республіки Казахстан №53 від 29 вересня 2009 року.

форма проведення: Усне обговорення.

Методичні рекомендації до виконання: Для виконання завдань слід використовувати Інформаційну систему «Параграф» і офіційний Web-сайт Комітету з правової статистики та спеціальним обліками Генеральної прокуратури Республіки Казахстан. Слід ознайомитися з даними статистики у цивільних та адміністративних справах.

Рекомендована література: вказана до відповідної теми лекції.

Плани занять в рамках самостійної роботи студентівТема 1. Поняття, предмет і система статистичної науки | Тема 1. Поняття, предмет і система статистичної науки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС | Результати навчання. | Політика і процедура курсу | Тема 1. Поняття, предмет і система статистичної науки | Тема 2. Поняття, предмет, завдання, принципи і система правової статистики | Тема 3. Статистичне спостереження | Тема 5. Узагальнюючі показники, що застосовуються в статистиці | Тема 6. Динамічні ряди | Тема 7. Кримінально-правова статистика | Тема 8. Цивільно-правова та адміністративно-правова статистика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати