Головна

Тема 4. Статистична зведення і групування

  1. Вторинна угруповання, її види
  2. Вторинна угруповання. Формула Стерджесса
  3. Угруповання витрат для калькулювання собівартості
  4. Угрупування витрат за статтями калькуляції
  5. Угрупування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції
  6. Угруповання об'єктів оцінки
  7. Угруповання принципів оцінки фінансових інститутів

Питання семінарського заняття

1. Поняття статистичного зведення та угруповання.

2. группіровочнихознак і види статистичних угруповань.

3. Угруповання, що застосовуються в правовій статистиці.

4. Табличний і графічний методи викладу даних правової статистики.

завдання:Якими правилами необхідно керуватися при виборі группіровочнихознак?

Методичні рекомендації:Зверніть увагу направила визначення числа груп в угрупованнях за кількісним та якісним ознаками.

Основна та додаткова література вказана до відповідної теми лекції.

Тема 5. Узагальнюючі показники, що застосовуються в правовій статистиці

Питання семінарського заняття

1. Поняття і види узагальнюючих показників.

2. Абсолютні величини.

3. Відносні величини і їх види.

4. Середні величини і їх види.

5. Індекси та їх використання у правовій статистиці.

6. Якісний аналіз даних правової статистики.

завдання:Ознайомтеся зі статистичними методами виявлення зв'язку між ознаками явищ (паралельні ряди, вторинна угруповання, коефіцієнт кореляції).

Методичні рекомендації:При вивченні теми особливу увагу слід приділити відносним величинам, оскільки вони знаходять найбільш широке застосування у правовій статистиці.

Основна та додаткова література вказана до відповідної теми лекції.

Тема 6. Динамічні ряди та їх застосування у правовій статистиці

Питання семінарського заняття

1. Поняття і види рядів динаміки.

2. Умови побудови рядів динаміки.

3. Прийоми дослідження рядів динаміки правових явищ.

завдання:Ознайомтеся з прийомами перетворення динамічних рядів (укрупнення, згладжування, розрахунок індексів сезонності).

Методичні рекомендації:Для з'ясування значення динамічних рядів студент повинен мати на увазі, чтоправовие і інші юридично значимі явища і процеси, що становлять предмет правового статистики, повинні вивчатися в динаміці (у розвитку), а не в статиці.

Основна та додаткова література вказана до відповідної теми лекції.

Тема 7. Кримінально-правова статистика

Питання семінарського заняття

1. Роль кримінально-правової статистики у вивченні злочинності.

2. Документи первинного обліку суб'єктів кримінально-правової статистики.

завдання:Ознайомтеся з кількісно-якісними показниками злочинності (рівень, динаміка, структура).

Методичні рекомендації:Слід мати на увазі, що дана галузь правової статистики є найбільш розробленою, оскільки практично облік злочинів поставлений набагато краще, ніж облік інших правопорушень.

Основна та додаткова література вказана до відповідної теми лекції.

Тема 8. Цивільно-правова та адміністративно-правова статистика

Питання семінарського заняття

1. Статистика цивільного судочинства.

2. Статистика виконання судових рішень.

3. Адміністративно-правова статистика.

завдання:З курсу адміністративного права згадайте органи адміністративної юрисдикції.

Методичні рекомендації:При підготовці до даної теми необхідно грунтуватися на положеннях інструктивних матеріалів, що визначають порядок формування цих галузей правової статистики.

Основна та додаткова література вказана до відповідної теми лекції.

Плани занять в рамках самостійної роботи студентів під керівництвом викладачаТема 8. Цивільно-правова та адміністративно-правова статистика | Тема 1. Поняття, предмет і система статистичної науки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС | Результати навчання. | Політика і процедура курсу | Тема 1. Поняття, предмет і система статистичної науки | Тема 2. Поняття, предмет, завдання, принципи і система правової статистики | Тема 3. Статистичне спостереження | Тема 5. Узагальнюючі показники, що застосовуються в статистиці | Тема 6. Динамічні ряди | Тема 7. Кримінально-правова статистика | Тема 4. Статистична зведення і групування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати