Головна

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

  1. II. Порядок розробки навчально-методичного комплексу
  2. V. Навчально-методичний блок
  3. V. Навчально-методичний блок.
  4. V. Навчально-методичний блок.
  5. Автоматизована комплексна система фірмового транспортного обслуговування (АКСФТО)
  6. Автоматизовані пошукові комплекси
  7. Агропромисловий комплекс

1. Baron J. B. Statokinesimetria // Agressologie. -1978. - V. 19А. - P. 17-18.
2. Bonnier L. Huit Lecons de posturologie. - Paris, 1993. - 32 p.
3. Caporossi R. Concept osteopathigue de I'eguilibre postural du systeme musculo-sguelettigue pour la prevention de la sante // Congres intern, de Problematigue Medicale Interdise. - Venise, 1991. - P. 38-41.
4. Fryette H. H. Principes of osteopathic technic. - Carmel, 1954. - 232 p.
5. Fujiwara K., Toyama H., Asai H. Role of foot pressure sensation in standing position // Posture and Gait: Control Mechanisms (Ed. M. Woollacott, F. Horak). - Portland, University of Oregon Books, 1992. -Vol. 1.-P. 117-120.
6. Fukuda T. Statokinetic reflexes in eguilibrium and movement. - Tokyo: Univer. Press., 1983. - 390 p.
7. Gagey P.-M., Baron J. В., Ushio N. Activite tonique posturale et activite gestuelle. Le test de la cle // Agressologie. -1974.-v. 15.-№ 5.-P. 353-358.
8. Gagey P.-M, Assclair В., Ushio N., Baron J. B. Les asymetries de la posture orthostatigue sont-elles aleatoires // Agressologie. - 1977. - v. 18. - N 5. - P. 277-289.
9. Gagey P.-M., Baron J. B. Influence des mouvements oculaires volontaires sur le test de pietinement // Agressologie. -1983.-v. 24.-N2.-P. 117-118.
10. Gagey P.-M. La loi des canaux // Agressologie. -1988. - V. 24. - N 2. - P. 685-686.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни «Основи правової статистики»

для спеціальності 5В030100 «Юриспруденція»

Караганда 2012


Укладач: Калгужінова А. М. старший викладач, магістр юридичних наук

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи правової статистики» є основним документом, який регламентує навчальний процес в умовах кредитної системи. УМК містить навчальну програму дисципліни, тематичний план курсу, систему завдань для самостійної роботи студентів, графік виконання звітних робіт з дисципліни, тестові завдання для самоконтролю, тематику письмових робіт і перелік екзаменаційних питань.

Навчально-методичний комплекс розроблений на підставі ГОСО РК - 2006 для спеціальності 5В030100 «Юриспруденція» Призначений для студентів юридичного факультету Карго ім. Е. А. Букетова, які навчаються за кредитною системою.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи правової статистики» для спеціальності 5В030100-Юриспруденція / Упоряд. А. М. Калгужінова. - Караганда: Изд-во Карго, 2012. - 60 с.

© Карагандинський державний університет, 2012.
д) Нижня щелепа і тонус | Результати навчання.

Політика і процедура курсу | Тема 1. Поняття, предмет і система статистичної науки | Тема 2. Поняття, предмет, завдання, принципи і система правової статистики | Тема 3. Статистичне спостереження | Тема 5. Узагальнюючі показники, що застосовуються в статистиці | Тема 6. Динамічні ряди | Тема 7. Кримінально-правова статистика | Тема 8. Цивільно-правова та адміністративно-правова статистика | Тема 4. Статистична зведення і групування | Тема 1. Поняття, предмет і система статистичної науки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати