Головна

Аудиторські докази, їх джерела і методи отримання

  1. I. Джерела
  2. I. Джерела права
  3. I. Неекспериментальні методи
  4. II. Арени. Методи отримання.
  5. II. Основні методи збору соціологічної інформації, їх коротка характеристика.
  6. II. експериментальні методи
  7. II. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ.

Види ауд. доказів (АД):

а) детальна перевірка вірності відображення в БО оборотів і сальдо по рах;

б) аналітична процедура;

в) перевірка (тест) коштів внутрішнього контролю.

АТ можуть бути

Внутрішні АТ включають в себе інф-ю, отриману від ЕкСуб в письм. або усному вигляді.

Зовнішні включ в себе інф-ію, отриману від 3 боку в письм. вигляді.

Змішані АТ включно. в себе інф-ю, отриману від ЕкСуб в письм. або інші усні. вигляді і подтвержд-ую 3 стороною в письм. вигляді.

Найбільшу цінність зовнішні, потім змішані.

Доказ-ва, отримані самою аудиторською орг-їй, звичайно є більш достовірними, ніж Док-ва, предост перші ЕкСуб. Доказ-ва в формі докум-ів і письм. більше достоверн., ніж усні.

Методи отримання АД

1. Перевірка арифметичних розрахунків клієнта (перерахунок). Перерахунок, як правило, здійснюється вибірково

2. Інвентаризація. підлягає имущ-во клієнта і його фін. Зобов.

3. Перевірка дотримання правил обліку окремих господарських опе-рацій .. дозволяє здійснювати контроль за обліковими роботами, виконуваними бухгалтерією. Отримана інф-ія вважається достовірною тільки в тому випадку, якщо вона отримана безпосередньо в момент дослідження цих операцій.

4 Підтвердження. Для отримання інф-ії про реальність залишків на рахунках обліку ден. коштів, рахунків розрахунків, рахунків деб-ой і кред-ой заборгованості (підтвердження в письм. формі від незалежної сторони)

5 Усне опитування персоналу, керівництва ЕкСуб і 3 боку (у вигляді протоколу чи стислого конспекту)

6. Перевірка документів - реальності певного документа.

7. Відстеження - перевіряє відображення даних привчає. Док-ів в регістрах синт і аналіт обліку, знаходить заключну кор-ію рахунків і переконується в тому, що соотв-ие госп. операції правильно або непра-вильно відображені в БО.

8. Аналітичні процедури - аналіз і оцінка отриманої аудитором інф-ії, дослідні-ие найважливіших фін. і екон. показників перевіряється ЕкСуб з метою виявлення незвичайних і невірно відбитих у БО фактів госп. діяльності, а також з'ясування причин таких помилок і перекручувань.

9. Підготовка альтернативного балансу

Аналітичні процедури (АП)

види АП

а) порівняння факт показників БухО з плановими (певними ек. суб'єктом)

б) порівняння фак показників БухО з прогнозними показ-ями (визна-лених аудитором);

в) порівняння показників у вигляді коеф-ів. з нормативами

г) порівняння показників БухО з середньогалузевими даними;

д) порівняння показників БухО з даними, що не входять до складу БухО;

е) аналіз змін з плином часу показників БухО і відносять-их коеф-ів, пов'язаних з ними; та ін

 Регулювання аудиторської діяльності в РФ. Аудиторські організації та їх ліцензування. Атестація аудиторів. Професійна етика аудиторів. | Аудиторська вибірка, їх види та побудова

Методологічні основи організації бухгалтерського обліку як системи. | Подвійна запис і система рахунків бух. Обліку. Класифікація рахунків | Способи виявлення та виправлення помилок в бухгалтерських записах | Методологічні основи організації первинного обліку | Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку та її види | Правила оцінки статей бухгалтерського балансу | Форми бухгалтерського обліку як сукупність облікових регістрів | Законодавча основа бухгалтерського обліку в РФ | Облік надходження та руху ОС | Облік орендованих ОС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати