Головна

До загальнонаукових методів кримінології відносяться

  1. II. Вимоги до методів вимірювання і контролю показників мікроклімату
  2. N Необхідна точність досягається методами автоматичного отримання розмірів на налаштованих верстатах при забезпеченні взаємозамінності оброблюваних заготовок і що збираються вузлів.
  3. А) негативно ставилися до особи І. В. Сталіна і його методам будівництва соціалізму
  4. А) Власні необоротні активи. До них відносяться довгострокові активи підприємства, що належать йому на правах власності і володіння, що відображаються в складі його балансу.
  5. Антивірусні програми, драйвери та архіватори відносяться до ___ програмному забезпеченню
  6. Антропологічна школа кримінології.
  7. Антропологічний напрям в кримінології.

а) математичне моделювання злочинності;

б) кримінологічна експертиза;

в) індукція і дедукція;

г) заперечення заперечення.

11. Злочинність - це негативний соціально-правове явище, що характеризується ознаками:

а) історична мінливість;

б) статистичний;

в) навмисність;

г) динамічність.

12. Кінцевою метою кримінологічного дослідження злочинності є:

а) вдосконалення боротьби зі злочинністю;

б) вивчення негативного соціального явища;

в) прогнозування розвитку злочинності;

г) зіставлення теоретичних і практичних показників

13. Що таке злочинність?

а) сукупність злочинів, передбачених КК РФ;

б) соціально-правове явище, що являє собою систему

злочинів, передбачених кримінальним законом;

в) негативне соціальне явище в суспільстві, що виявляється в

його кількісних і якісних показниках;

г) передбачене законом суспільно-небезпечне діяння;

14. З яких показників складається рівень злочинності:

а) розкриті і нерозкриті злочини;

б) зареєстровані і незареєстровані злочину;

в) зареєстровані і незареєстровані злочину і

судимість:

г) абсолютні і відносні коефіцієнти;

15. З перерахованих ознак - 1) структура, 2) рецидив, 3) мотиваційна характеристика, 4) соціальна спрямованість злочинності, 5) стан, 6) тенденції, 7) динаміка -характеризує злочинність з якісної сторони

а) 1, 2, 5, 6;

б) 1, 3, 6, 7;

в) 1, 2, 5, 7;

г) 1, 2, 3,4.Тестові завдання. | З перерахованих показників явища - 1) класове; 2) соціальне; 3) мінливе; 4) масове - злочинність - це

Навички, придбані в ході вивчення дисципліни | Розділи дисциплін і види занять | Контрольна робота 1. | Контрольна робота 2. | Провідна роль в віктимізації особистості залежить від | Потерпілим і злочинцем до скоєння злочину | Можливі теми доповідей | Методика організації поточного контролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати