На головну

Для студентів заочного відділення

  1. I. Графічний спосіб відділення коренів
  2. II. Відділення коренів програмним способом.
  3. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  4. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  5. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  6. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  7. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.

введення 3

1. Організація як особлива соціальна реальність 5

1.1 Поняття «соціальна організація» 5

1.2 Загальні особливості соціальних організацій 7

1.3 Класифікація соціальних організацій 9

2. Причини створення організацій 12

2.1 Сутність понять «потреби», «мотиви», «стимули» 12

2.2 Мотиви об'єднання людей в організації 14

3. Соціальна відповідальність організацій 16

3.1 Характеристика підходів до розуміння соціальної відповідальності організацій 16

3.2 Актуальні проблеми світової спільноти і пріоритетні

напрямки розвитку організації 21

висновок 36

Список літератури 39

Додаток 1 41

Додаток 2 42

О. П. Пономаренко, Н. С. Логінова

ФІЛОСОФІЯ

Для студентів заочного відділення

Барнаул 2012

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ДЕРЖАВНА БЮДЖЕТНА освітня установа вищої

НАУКИ

«Алтайського державного АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

О. П. Пономаренко, Н. С. Логінова

ФІЛОСОФІЯ

для студентів заочного відділення

Навчально-методичний посібник

Барнаул 2012

УДК 1 (075)

Філософія для студентів заочного відділення: Учебно-методичний посібник / О. П. Пономаренко, Н. С. Логінова. - Барнаул: Изд-во Агау, 2012. - 43 с.

Навчально-методичне видання за курсом навчальної дисципліни "Філософія" складено відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Посібник містить теми контрольних робіт, списки літератури для самостійної підготовки до семінарських занять, контрольні питання, методичні матеріали та рекомендації.

Призначено для аудиторних, самостійних, контрольно-перевірочних занять студентам усіх спеціальностей заочного відділень Алтайського державного аграрного університету.

Рекомендовано до видання навчально-методичної комісією центру гуманітарної освіти Агау (протокол № 7 від 12 березня 2012 року).

Рецензент - кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології А. Р. Голубєва.

© Пономаренко О. П., Логінова Н. С., 2012

© Алтайський державний аграрний університет, 2012

ЗМІСТ

Вступ

Тематичний план семінарських занять 4

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи

Теми контрольних робіт 7

Питання до іспиту 13

Творчі завдання 15

тести 19

словник 37

додаток 39

 Додаток 1 | Вступ

Рекомендовані при підготовці до семінарських занять з філософії | Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з філософії | Тематика контрольних робіт з філософії на заочному відділенні | Філософія | творчі завдання | Про філософію | Про людину | Про добро і зло | Перевірочні завдання для роботи в малих групах | Продовжіть наступні пропозиції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати