На головну

Вивчення особистості учня

  1. III. Цілі розвитку особистості
  2. V. Вивчення нового матеріалу.
  3. Web із зворотним зв'язком(для вивчення думок, соціологічних досліджень, оцінки ефективності...).
  4. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму
  5. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
  6. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
  7. Буття людини як особистості.

Складіть індивідуальний листок щоденника педагогічних спостережень за одним з учнів навчальної групи за нижче наведеною схемою. У ролі класного керівника виступає студент-практикант. Щоденник повинен містити 5-6 спостережень, які виконуються протягом проходження практики.

Лист індивідуальних спостережень

Вид спостереження: ___________________________________

Мета спостереження: __________________________________

Прізвище

Ім'я

По батькові

Число, місяць, рік народження ФОТО

Домашня адреса

Телефон

Адреса під час навчання

Відомості про родину

Відомості: Батько Мати
Прізвище, ім'я, по батькові    
Домашня адреса, телефон    
Місце роботи, посада, адреса, телефон    
Примітки: про проживання разом з родиною інших членів сім'ї Брат Сестра

Педагогічне спостереження

Дата Детальний опис вчинку Причини План роботи Прийоми та засоби Контрольне спостереження
           
           
           

Педагогічне спостереження повинно містити:

1. Детальний опис вчинку (поганого чи гарного).

2. Визначення причин поведінки учня.

3. Скласти план виховної роботи спрямованої на розвиток позитивних якостей чи подолання негативних.

4. Вибір прийомів та засобів для реалізації плану виховної роботи (спираючись на групи методів виховання, які наведені в схемі нижче).

5. Виконати контрольне спостереження для визначення правильності обраних методів і засобів педагогічного впливу (що буде останнім спостереженням).

 Та оцінювання ефективності виховного заходу | КАРТА ІНТЕРЕСІВ

Виховний розділ | Виховні заходи | БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ | МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати