На головну

Виховні заходи

  1. Види юридичної відповідальності. Заходи юридичної відповідальності
  2. Визначити і описати інженерно-геологічні процеси, які можуть виникнути при дії фільтрації на них підземних вод. Вказати заходи щодо боротьби з цими процесами.
  3. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, і запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності
  4. Виховні можливості уроку
  5. Заходи безпеки від ураження електричним струмом
  6. Заходи безпеки під час роботи з обладнанням, об'єктом дослідження і речовинами

Після складання плану виховної роботи групи протягом першого тижня проходження педагогічної практики студент повинен надати керівникові виховним розділом два розроблених виховних заходи зі структурою та сценаріємза нижче наведеним зразком для узгодження. Ті студенти, які проходять практику за межами міста Харкова повинні надати керівникові виховним розділом два розроблених виховних заходи зі структурою та сценарієм для узгодження до відбуття до місця проходження практики в термін, призначений керівником виховним розділом на установчій конференції (до початку практики).

Виховні заходи повинні бути розроблені відповідно до плану виховної роботи з певного напряму виховання, професійної спрямованості, принципів виховання й інтересів учнів. Методика оцінювання організації та проведення виховних заходів, які будуть висуватися на заліковому заході (зазначені в пункті «Аналіз виховного заходу») необхідно також взяти до уваги.

Студент-практикант не має права проводити виховні заходи доти, доки виховні заходи не будуть оформлені у відповідності до вимог, зазначених вище, і вручення запрошення на заліковий захід. Якщо виховні заходи ухвалені керівником виховного розділу, студент повинен вручити йому запрошення за 3 дні до проведення заходу (зразок запрошення наведено нижче).

До звіту необхідно представити структуру двох виховних заходів; сценарії цих заходів (описи заходів) необхідно розмістити у додатках.

Зразок структури сценарію виховного заходу

Тема:

Мета:

Форма проведення:

Група, курс:

Робоча професія:

Місце, дата і час проведення:

Відповідальний за проведення:

Хід заходу

Підготовчий етап

1. Робота з підготовки приміщення щодо проведення заходу.

2. Підготовка необхідного обладнання та технічних засобів.

3. Залучення учнів з визначенням завдань та мети підготовки до заходу.

Основна частина

1. План проведення заходу.

2. Відповідно до плану опис ходу заходу (розміщується в додатку).

Заключна частина

1. Проведення підсумків.


Зразок запрошення для відвідування виховного заходу

 Виховний розділ | Та оцінювання ефективності виховного заходу

Вивчення особистості учня | КАРТА ІНТЕРЕСІВ | БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ | МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати