Головна

Дослідження впливу властивостей діелектрика на втрати в конденсаторах.

  1. C.) Яким властивістю не володіє операція додавання матриць
  2. D) Міра поляризації діелектрика
  3. I. Загальні відомості про гідрології ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД
  4. IX. дослідження століття
  5. N Основними показниками якості виготовлених виробів є точність сформованих фізичних властивостей, виконаних розмірів і форми елементів деталей, надійність.
  6. N Основу ТП виготовлення деталей становлять дії спрямованого формування радіотехнічних, хімічних, механічних та інших властивостей вихідного матеріалу заготовки
  7. N Технологічні системи мають властивості, які полегшують завдання забезпечення встановлених показників якості її функціонування.

а) Вибрати з набору конденсаторів три конденсатора різних типів з приблизно рівними ємностями, записати їх марку, номінали, допустимі відхилення ємності.

б) Виміряти і записати ємність і tgd цих конденсаторів.

в) Розрахувати опір втрат кожного з конденсаторів.

г) Визначити за довідником матеріали діелектриків конденсаторів і коротко описати їх основні властивості.

д) Порівняти характеристики конденсаторів, зробити висновки.

3. Дослідження залежності ємності і тангенса кута діелектричних втрат від кута повороту пластин конденсатора змінної ємності.

а) Встановити шкалу з поділками на конденсаторі так, щоб при 00 пластини статора і ротора не перекриває. Виміряти ємність і тангенс кута діелектричних втрат для цього положення пластин.

б) Повторити вимірювання, змінюючи значення кута на 150 - 300.

в) Отримані результати занести в таблицю 2.

Таблиця 2.

 j,0
 tg d 10-3                          
 C, пФ.                          
Срозр(J), пФ.                          
Срозр(J) =

г) Побудувати за результатами вимірювання графіки залежності ємності і тангенса кута діелектричних втрат від кута повороту.

д) Визначити за графіком функціональну характеристику КПЕ (прямоволновой, прямоёмкостная, прямочастотная), привести відповідний вираз залежності С (j). Перевірити правильність зробленого висновку шляхом розрахунку. Для цього знайдіть за експериментальними даними необхідні константи і розрахуйте ємність конденсатора при тих же значеннях j. Заповніть рядок Зрозр(J). Побудуйте на графіку лінію Зрозр(J). Якщо розбіжність між вимірюваними та розрахованими залежностями не перевищує 10%, то функціональна характеристика КПЕ встановлено вірно. Наведіть в останньому рядку таблиці 2 остаточну формулу розрахунку С (j).

ж) Зробити висновок про тип функціональної характеристики КПЕ, характер залежності tgd і ємності від кута повороту пластин.Лабораторне завдання. | Визначення значення діелектричної проникності матеріалу діелектрика.

ВСТУП | Порядок проведення лабораторного практикуму | Основні правила техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт | І резистори | Визначити питомий об'ємний опір матеріалу. | Визначити параметри резисторів типу МЛТ. | Дослідження змінних резисторів. | Додаток 1. | Додаток 2. | Порядок роботи з вимірювачем добротності TESLA BM 560. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати