На головну

Лабораторне завдання.

  1. Домашнє завдання.
  2. Домашнє завдання.
  3. Домашнє завдання.
  4. Домашнє завдання.
  5. Домашнє завдання.
  6. Домашнє завдання.
  7. Домашнє завдання.

1. Дослідження залежності тангенса кута діелектричних втрат від величини номінальної ємності конденсаторів.

а) Вибрати із запропонованого набору конденсаторів 7-8 конденсаторів одного типу, наприклад, КМ або КСВ з номінальними значеннями ємності, близькими до вказаних в табл.1. Занести номінали цих конденсаторів в порядку зростання в рядок Зном табл.1.

б) Керуючись інструкцією до приладу виміряти на універсальному мосту ємність і тангенс кута діелектричних втрат відібраних конденсаторів. Отримані результати занести в таблицю 1.

Таблиця 1.

Сном , пФ  ± 2%  ± 2%  ± 2%  ± 2%  ± 5%  ± 5%  ± 10%
 tgd 10-3              
Свим, пФ              
 Тип конд. *              

 * Тут Зном - Номінальна ємність, зазначена на корпусі конденсатора, Звим - Виміряне значення ємності. Слід розрізняти конденсатори типу КСО-2, КСВ-5 і т. П.

в) Перевірити, чи вкладається значення виміряної ємності в інтервал допустимих відхилень від номінальної величини, зробити відповідні висновки.

г) Побудувати графіки залежності тангенса кута діелектричних втрат від номінальної ємності конденсатора, використовуючи логарифмічний масштаб осі Х (lg Сном пФ). Зробити висновок про характер залежності тангенса кута діелектричних втрат від величини номінальної ємності.Дослідження змінних резисторів. | Дослідження впливу властивостей діелектрика на втрати в конденсаторах.

ВСТУП | Порядок проведення лабораторного практикуму | Основні правила техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт | І резистори | Визначити питомий об'ємний опір матеріалу. | Визначити параметри резисторів типу МЛТ. | Визначення значення діелектричної проникності матеріалу діелектрика. | Додаток 1. | Додаток 2. | Порядок роботи з вимірювачем добротності TESLA BM 560. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати