Головна

Дослідження змінних резисторів.

  1. IX. дослідження століття
  2. V. Соматичний дослідження
  3. X. Дослідження кон'юнктиви
  4. XI. Дослідження слізних органів
  5. XII. дослідження рогівки
  6. XIII. Дослідження передньої камери
  7. XIV. Дослідження райдужної оболонки

Провести вимірювання опору змінних резисторів при різних положеннях рухомого контакту. Побудувати графіки. Визначити вид функціональної характеристики резисторів.

а) Для резисторів з поворотним переміщенням ковзаючого контакту в межах від 0? до 240? (270 °) вимір R проводити з кроком 20?- 30?. Результати вимірювання для кожного резистора представити у вигляді таблиць 4. Графіки залежності R / Rмакс,% Від ? ° / ? °макс,% Для всіх резисторів побудувати на одних координатних осях.

Таблиця 4.

 ? °
 R, кому                    
 ? ° / ? °макс,%                    
 R / Rмакс,%                    
 Тип резистора, ? °макс = 240 ° (270 °) Rмакс = кОм

б) Для резистора з лінійним переміщенням ковзаючого контакту в межах від 0 до lмакс вимір R проводити з кроком ?l = 0,5-1см. двічі. У першому випадку контакт переміщати зліва направо, R вимірювати між клемами 1-2. У другому - контакт переміщати справа наліво, змінивши відповідно і точку відліку l (прийняти за 0 точку lмакс і рухатися з тим же кроком в сторону 0, що тепер буде відповідати lмакс). R вимірювати між клемами 2-3.

Таблиця 5.

 Контакти  l, см  0,5  1,0  2,0  3,0       lмакс
 1-2  R, кому                  
 l / l макс,%                  
 R / Rмакс,%                  
 2-3  R, кому                  
 l / l макс,%                  
 R / Rмакс,%                  
 Тип резистора, lмакс = См, Rмакс = кОм

Графіки залежності R / Rмакс,% Від l / l макс,% Побудувати в такому ж масштабі, як в попередньому пункті.

4. Методичні вказівки

При виконанні другого пункту завдання довжину дроту визначити по такому співвідношенню:

l пров = l віт - N,

де l пров - Довжина дроту, l віт - Довжина одного витка, N - кількість витків.

Довжину витка можна знайти за формулою:

 
 

l віт = v (? - (D + d))2 + h2 ,

де d - діаметр дроту,

D - діаметр каркаса,

h - крок намотування.

5. Зміст звіту

1. Титульний лист з назвою роботи та зазначення автора звіту.

2. Мета роботи.

3. Результати розрахунків на самопідготовки.

4. Найменування пунктів лабораторного завдання, електричні схеми, результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків.

5. Розрахункові співвідношення, приклади виконання і результати розрахунків.

6. Висновки за результатами досліджень, що охоплюють кожен пункт лабораторного завдання.

6. Контрольні питання

1. У чому відмінність між ідеалізованим елементом - опором і резистором?

2. Наведіть еквівалентну схему резистора.

3. Чому паразитная індуктивність дротяних резисторів значно більше ніж недротяних? Які існують методи зниження паразитної індуктивності дротяних резисторів?

4. У яких випадках необхідно вибирати резистори з найменшими значеннями паразитного індуктивності та паразитної ємності?

5. Який сенс має поняття питомої об'ємного опору матеріалу? З якою метою використовують дану характеристику?

6. Що мається на увазі під термінами «лінійний резистор» і «нелінійний резистор»? За допомогою якого експерименту можна встановити чи є резистор лінійним або нелінійним?

7. Чому для виготовлення резисторів вибирають матеріали з малим значенням температурного коефіцієнта опору? Який сенс має цей коефіцієнт і яка його розмірність?

8. З яких причин на корпусі резистора вказують не величину фактичного опору, а номінальний опір?

9. Що таке «допуск», і яким чином розшифровується допуск + 5%?

10. Є набір резисторів, на корпусі кожного з яких вказані значення номінальних опорів виду 2Е2, 4R7, 100, К68, 1К2, 33К, М18, 6М8, 10М. Які номінальні значення опору для даних резисторів.

11. Які значення номінальних опорів можуть мати резистори? Як вони пов'язані з допуском опору?

12. Для яких цілей використовують змінні резистори? Яка їхня конструкція? Настроювальні і підлаштування змінні резистори.

13. Наведіть умовні графічні позначення резисторів (постійних, змінних, нелінійних, терморезисторов, фоторезисторів) з різною потужністю розсіювання на принципових схемах.

14. Дайте розшифровку такого прикладу повного позначення резистора в технічній документації:

Р1-33-І-0,25 Вт -100 кОм ± 2% А 0.467.027. Ту.

15. Які резистори називаються прецизійними? Наведіть приклади прецизійних резисторів.

література

1. Пасинків В. в. Матеріали електронної техніки. -М .: Вища. школа, 1980.

2. Волга В. а. Деталі й вузли радіоелектронної апаратури. - М.:, 1989.

3. Резистори: Довідник. / В. в. Дубровський, Д. м. Іванов, Н. я. Пратусевіч -М .: Радио и связь. Тисяча дев'ятсот дев'яносто-один.

 Визначити параметри резисторів типу МЛТ. | Лабораторне завдання.

ВСТУП | Порядок проведення лабораторного практикуму | Основні правила техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт | І резистори | Визначити питомий об'ємний опір матеріалу. | Дослідження впливу властивостей діелектрика на втрати в конденсаторах. | Визначення значення діелектричної проникності матеріалу діелектрика. | Додаток 1. | Додаток 2. | Порядок роботи з вимірювачем добротності TESLA BM 560. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати