Головна

Список використаних джерел

  1. Chmod права спісок_файлов
  2. O РГ становить список можливих експертів.
  3. VI. Список рекомендованих джерел
  4. X. Бібліографічний список
  5. X. Бібліографічний список
  6. X. Бібліографічний список
  7. Аналіз джерел формування активів

В кінці письмової роботи зазвичай поміщається список всіх джерел, на основі вивчення яких вона була зроблена або які були використані в ній. Цей розділ роботи називається списком літератури або бібліографічним списком. У студентській роботі частіше використовується перша назва.

Джерела представлені в такому списку їх бібліографічними описами. Залежно від того, який принцип покладено в основу угруповання творів, розрізняють наступний види списків літератури:

- Алфавітний, коли записи розташовуються за алфавітом прізвищ авторів і назв творів;

- Систематичний, в якому виділені рубрики, розташовані в певній послідовності; всередині цих рубрик дотримується алфавітний розміщення записів;

- Хронологічний, коли враховується рік видання роботи.

У студентських наукових роботах зазвичай застосовується алфавітний принцип розташування описів. Систематичний принцип використовується в тих випадках, коли різні джерела вивчаються з різною метою або належать до різних областей знання. У першому випадку частина творів служить джерелом відомостей, даних, які аналізуються в роботі. Так, в роботах історичного характеру може виділятися розділ «Архівні матеріали», в лінгвістичних - «Словникова література» і т. Д

У другому випадку мова йде про роботи міждисциплінарного характеру, виконаних на стику двох різних наук, наприклад, біології та соціології, педагогіки та економіки і т. Д.

Нижче наведені правила бібліографічного опису різних видів видань відповідно до державних стандартів.
Підрядкові посилання. | Особливості складання бібліографічного опису документів на основі реферативного журналу

I. Вимоги до викладу матеріалу | І структурі роботи | II. Вимоги до оформлення роботи | IV. Характерні ПОМИЛКИ | ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ | КУЛЬТУРОЛОГІЯ | ФІЛОСОФІЯ | СОЦІОЛОГІЯ | ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ | ПОЛІТОЛОГІЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати