Головна

Перелік графічного матеріалу (з зазначенням обов'язкового матеріалу)

  1. I. Вимоги до викладу матеріалу
  2. II. Приблизний перелік питань для співбесіди
  3. III. Виклад нового матеріалу.
  4. III. Вивчення нового матеріалу.
  5. III. Вивчення нового матеріалу.
  6. III. Вивчення нового матеріалу.
  7. III. ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

___

___

Вихідні матеріали та посібники

___

___

___

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Представлений календарний план носить рекомендаційний характер.

 № п / п  Найменування етапів випускнойкваліфікаціонной роботи  Термін виполненіяетапов роботи
 плановий  фактичний
 Розробка структури ВКР    
 Збір, вивчення вихідних матеріалів, написання вступу і першого розділу    
 Вивчення літературних і методичних джерел, написання другого розділу    
 Розробка та написання третього розділу    
 Оформлення ВКР, підготовка графічного матеріалу і доповіді    
 передзахист ВКР    
 рецензування ВКР    
 Подання ВКР на кафедру маркетингу    
       

Дата видачі завдання «___» ___ 20___ р

керівник ___

підпис

Завдання прийняв до виконання ___

підпис

додаток 3

ПРИВАТНЕ освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«АКАДЕМІЯ СОЦІАЛЬНОГО ОСВІТИ»

Соціально-економічний факультет

080111.65 «Маркетинг»

Іванов Іван Іванович, група № 3631

Випускна кваліфікаційна робота

Назва роботи

Кафедра маркетингу та

підприємництва

Науковий керівник: ___

к.і.н., доц. Рибак Гузель Нурулловна

Допущена до захисту: «___» ___ 20__р.

Завідувач кафедри ___

Дипломна робота захищена на засіданні

Державної атестаційної комісії

«___» ___ 20___ р

З оцінкою «___»

Казань

додаток 4Додаток 1 | ВСТУП

Казань-2013 | Вибір, підготовка та затвердження теми ВКР | Переддипломна практика | захист ВКР | Керівництво ВКР | Рекомендації щодо захисту ВКР | Кафедри Маркетингу та підприємництва | додаток 6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати