На головну

Підбір і вивчення літератури з обраної теми

  1. III. Вивчення нового матеріалу.
  2. III. Вивчення нового матеріалу.
  3. III. Вивчення нового матеріалу.
  4. III. ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  5. А. Вивчення попиту
  6. Авторське право - правове становище авторів і створених їх творчою працею творів літератури, науки і мистецтва.
  7. Алгоритм підбору понять до схеми

Правильний і своєрідний підбір економічної літератури в значній мірі визначає якість написання курсової роботи.

У процесі підбору і вивчення літератури можна використовувати джерела, зазначені в робочій програмі курсу «Аудит» та в списку додатково рекомендованої літератури. Величезне значення має самостійний пошук студентами необхідних бібліографічних джерел.

Підбір літератури рекомендується почати зі з'ясування місця теми в курсі дисципліни, що вивчається. Необхідно переглянути плани семінарських занять та рекомендовану до них обов'язкову і додаткову літературу.

Відібрану літературу найкраще записувати на окремих картках або в спеціально заведеній зошити. Це дозволить згрупувати її з питань плану і вивчити в певній послідовності, а також полегшити складання списку використаної літератури.

Рекомендується на кожній картці залишити місце для наступних позначок (наприклад, переписати зміст, коротко викласти основний зміст і т.п.). Після попереднього підбору літератури рекомендується переглянути її перелік, виключити застарілі видання.

Підготовка курсової роботи з аудиту передбачає широке використання чинного законодавства, статей в періодичних виданнях за обраною темою, для чого необхідно оволодіти навичками роботи з електронним періодичним довідником «Система - ГАРАНТ» або «Консультант +».

Підвищує цінність курсової роботи використання особистого практичного досвіду учнів. Це особливо актуально для студентів заочної форми навчання.

Складання плану курсової роботи

Після вивчення літературних джерел необхідно скласти робочий план курсової роботи. Від того, наскільки якісно він складений, залежить структура, зміст, логічний взаємозв'язок розглянутих проблем. План курсової роботи повинен відображати основну ідею роботи, розкривати її характер.

Робочий план як перелік питань, які розкривають зміст теми, рекомендується робити розгорнутим. План повинен передбачати, як правило, 3 розділи, назви і послідовність розташування яких повинні відображати логіку дослідження теми. При цьому необхідно від загальних питань переходити до більш приватним. За такими ж правилами потрібно структурувати зміст кожного розділу. Питання повинні бути сформульовані коротко і висловлювати найістотніші аспекти (сторони) теми.

У міру більш глибокого вивчення економічної літератури план може змінюватися, коригуватися, уточнюватися. Це може бути пов'язано з тим, що з окремих питань плану, виділеним в самостійний розділ, не виявилося достатньо матеріалу, а за іншими - навпаки, є свіжі, що представляють теоретичний і практичний інтерес дані. Однак, необхідно врахувати, що зміна плану не призвело до перекручення основної ідеї курсової роботи. Приблизний план курсової роботи наведено в додатку 3.

Остаточний варіант плану курсової роботи повинен бути узгоджений з керівником курсової роботи.

 Вибір теми курсової роботи | Збір та обробка практичних матеріалів

Вступ | Мета, завдання та етапи виконання курсової роботи | Структура і вимоги до оформлення курсової роботи | Подання, отримання рецензії, усунення зазначених недоліків та захист курсової роботи | Перелік рекомендованих нормативно-законодавчих актів та джерел інформації для перевірки | Бути включені в якості додатків до курсової роботи | Нормативні документи | База практики - промислове (виробниче) підприємство | КУРСОВА РОБОТА | Глава 2. Методика проведення аудиторської перевірки обліку кредитів і позик |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати