На головну

Вступ

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I Введення в економіку
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Старший радник юстиції В. М. Піць

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

ЛИПЕЦЬКА государтвенной технічний університет

Кафедра «Бухгалтерський облік і фінанси»

АУДИТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

Укладач: к. Е Н., доцент В. В. Колесніков

Липецьк 2009

ББК

УДК

Колесніков В. В.

Аудит: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Липецький державний технічний університет. Липецьк, 2009, - 38 с.

Методичні вказівки розроблені для виконання курсової роботи студентів спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Наведено загальні положення з написання курсових робіт з дисципліни «Аудит».

Рекомендується використання для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» очного і заочного навчання.

Табл. Бібліограф. 17 назв.

Рецензенти: д. Е Н., професор Лаптєв С. В.

© Липецький державний технічний університет 2009

Вступ

Відповідно до навчального плану студенти спеціальності "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" денної форми навчання виконують курсову роботу - на 5 курсі, заочної форми - на 6 курсі.

Виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» є заключним етапом у вивченні даного курсу і виступає одним з основних видів самостійної роботи студентів. Написання роботи сприяє закріпленню і узагальненню отриманих знань по суміжних вивченим навчальним дисциплінам, вчить студентів самостійно застосовувати їх для комплексного вирішення конкретних завдань, прищеплюючи навички самостійного прийняття рішень.

В ході написання курсової роботи студент повинен дотримуватись основних вимоги, що пред'являються до курсової роботи:

- Високий теоретичний рівень роботи;

- Правильне розуміння і вміле освітлення викладається проблеми;

- Критичний підхід до досліджуваних матеріалів, самостійна аргументація висновків, обґрунтованість пропозицій і рекомендацій;

- Літературне, логічно послідовне і самостійне виклад матеріалу;

- Всебічне використання практичних матеріалів з життя, насиченість цифровими даними з довідкової та наукової літератури;

- Систематизація цифрових даних у вигляді діаграм, схем, таблиць, графіків з необхідним аналізом, узагальненням і висновками;

- Використання нормативно-законодавчої бази РФ, праць вітчизняних і зарубіжних економістів;

- Відсутність протиріч між теоретичними положеннями і приводиться фактичним матеріалом;

- Своєчасне виконання, акуратне і правильне оформлення.

Методичні вказівки містять приблизний перелік тем курсових робіт, рекомендації по написанню курсової роботи, а також загальні вимоги до її змісту та оформлення.

 Пацаки І. Р. | Мета, завдання та етапи виконання курсової роботи

Вибір теми курсової роботи | Підбір і вивчення літератури з обраної теми | Збір та обробка практичних матеріалів | Структура і вимоги до оформлення курсової роботи | Подання, отримання рецензії, усунення зазначених недоліків та захист курсової роботи | Перелік рекомендованих нормативно-законодавчих актів та джерел інформації для перевірки | Бути включені в якості додатків до курсової роботи | Нормативні документи | База практики - промислове (виробниче) підприємство | КУРСОВА РОБОТА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати