На головну

Оформлення текстового матеріалу

  1. I. Вимоги до викладу матеріалу
  2. III. Виклад нового матеріалу.
  3. III. Вивчення нового матеріалу.
  4. III. Вивчення нового матеріалу.
  5. III. Вивчення нового матеріалу.
  6. IV. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
  7. IV. Повторення і закріплення матеріалу

Виклад тексту і оформлення курсової роботи слід виконувати відповідно до вимог ГОСТ 7.32 - 2001, ГОСТ 2.105 - 95

Текстова частина роботи повинна бути представлена ??в комп'ютерному варіанті на папері формату А4.

Шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14, полуторний інтервал, вирівнювання по ширині.

Сторінки повинні мати поля: нижнє, верхнє - 20 мм; ліве - 30 мм, праве - 10 мм.

Дозволяється використовувати комп'ютерні можливості акцентування уваги на певних термінах, формулах, теоремах, застосовуючи шрифти різної гарнітури (по всій роботі однаково).

Всі сторінки роботи повинні бути підраховані, починаючи з титульного листа і закінчуючи останнім додатком.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізна, починаючи з введення і закінчуючи останнім додатком.

Номер сторінки ставиться на середині аркуша нижнього поля.

Весь текст роботи повинен бути розбитий на складові частини. Розбивка тексту проводиться поділом його на розділи (глави) і підрозділи (параграфи). У змісті роботи не бажані збіги формулювань назви однієї зі складових частин з назвою самої роботи, а також збігу назв розділів і підрозділів. Назви розділів (глав) і підрозділів (параграфів) повинні відображати їх основний зміст і розкривати тему роботи.

При розподілі роботи на розділи (глави) їх позначають порядковими номерами - арабськими цифрами без крапки і мають у своєму розпорядженні з абзацного відступу без підкреслення.

При необхідності підрозділи можуть ділитися на пункти. Номер пункту повинен складатися з номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками. В кінці номера розділу (підрозділу), пункту (підпункту) крапку не ставлять.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, він також нумерується.

Пункти при необхідності, можуть бути розбиті на підпункти, які повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного пункту, наприклад: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 і т. Д.

Введення, висновок і список використаних джерел не нумеруються.

Кожен пункт, підпункт і перерахування записують з абзацного відступу. Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають. Заголовки повинні чітко і коротко відображати зміст розділів, підрозділів, пунктів.

Нумерація сторінок основного тексту і додатків, що входять до складу роботи, повинна бути наскрізна.

В основній частині роботи мають бути присутні таблиці, схеми, графіки з відповідними посиланнями і коментарями.

У роботі повинні застосовуватися наукові і спеціальні терміни, позначення і визначення, встановлені відповідними стандартами, а при їх відсутності - загальноприйняті в спеціальній і науковій літературі. Якщо прийнята специфічна термінологія, то перед списком літератури повинен бути перелік прийнятих термінів з відповідними роз'ясненнями. Перелік включають в зміст роботи.

 Розробка основної частини курсової роботи | оформлення ілюстрацій

Калуга, 2013 роки | Структура курсової роботи | ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | Підбір, вивчення, аналіз та узагальнення матеріалів з обраної теми | Розробка введення | Загальні правила подання формул | оформлення таблиць | Вимоги до лінгвістичного оформлення курсової роботи | Захист курсової роботи | Список використаних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати