Головна

Структура курсової роботи

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  5. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  6. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 3 сторінка

За змістом виконувана Вами курсова робота несе практичний характер - вона являє собою бізнес-план, який може бути складений як на відкриття нового підприємства, так і на введення лінії виробництва по одному із запропонованих видів продукції на діючому підприємстві. Найменування продукції хлібопекарського або бродильного виробництва Ви обираєте самостійно за погодженням з викладачем.

За обсягом курсова робота повинна бути близько 20 - 25 сторінок друкованого тексту. Структура курсової роботи представлена ??в таблиці 3.

Таблиця 3 - Структура курсової роботи

 Структурні одиниці курсової роботи  Зміст структурних одиниць  Кількість сторінок
 Титульна сторінка  Зразок - Додаток А
 завдання  Зразок - Додаток Б
 зміст  Приводиться перелік назв розділів, підрозділів і т.п. в тій послідовності
   і формі як це дано в тексті роботи. Для кожного назви вказується сторінка, з якої починається відповідний текст. Бажано, щоб зміст вміщувалося на одній сторінці, для чого допускається зменшити міжрядковий інтервал (Додаток В)  
 Вступ  Автор повинен розкрити актуальність і значення теми, формулюється мета і завдання роботи. Рекомендується у введенні привести історію теми.  2-3
 Основна частина  Являє собою бізнес-план по виробництву продукції харчової промисловості (продукції бродильних виробництв і виноробства), дана частина повинна бути представлена ??описом розділів бізнес-плану, розрахунками, графіками, таблицями, схемами і т.п .;  ? 10-15
 висновок  Дає чітку і конкретну відповідь на питання, як вдалося вирішити завдання, поставлені у вступі; містить висновки та рекомендації щодо можливостей практичного застосування матеріалів роботи  2-3
 Список джерел  Алфавітний перелік використаних джерел, повинен містити не менше 10 найменувань
 додатки  Таблиці, схеми, діаграми, малюнки, які займають багато місця в тексті  НЕ ограни-ється
 відгук  Складається керівником курсової роботи, пишеться на останньому листі пояснювальної записки  -

 Калуга, 2013 роки | ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Підбір, вивчення, аналіз та узагальнення матеріалів з обраної теми | Розробка введення | Розробка основної частини курсової роботи | Оформлення текстового матеріалу | оформлення ілюстрацій | Загальні правила подання формул | оформлення таблиць | Вимоги до лінгвістичного оформлення курсової роботи | Захист курсової роботи | Список використаних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати