На головну

Рішення.

  1. Мережа під Win9x - найпоширеніше і само собою напрошується рішення. До того ж надзвичайно просте.
  2. Диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань та його рішення. Логарифмічний декремент загасання, добротність.
  3. Леонідов схвалив таке рішення. І дійсно, ніколи надалі не повторювалося те, що сталося одного разу.
  4. Рішення.
  5. Рішення.
  6. Рішення.
  7. Рішення.

1) Геологічний розріз і схема фундаменту наведені на малюнку (стор.28).

Користуючись даними таблиці 3, визначаємо питому вагу грунтів, що залягають в основі фундаменту: ?1= p1 * G = 1,76- 10 = 17.6 кН / м3 (g - Прискорення вільного падіння, рівне 9,81 м / с2; приймаємо g = 10м / с 2);

?2= 1,91 * 10 = 19,1 кН / м3 ?3= 2,00 * 10 = 10,0 кН / м3 . Питома вага суглинку другого шару і піску третього шару, що залягають нижче рівня грунтових вод, визначаємо з урахуванням зважувати дії води за формулою

. де ?s= ps * g - Питома вага твердих частинок грунту: ?w- Питома вага води:

3) Визначаємо ординати епюри вертикальних напружень від дії власної ваги грунту і допоміжної епюри 0,2 ?zg за формулою:

 де; n- число шарів грунту, від ваги яких визначається напруга:?i- Питома вага грунту i -того шару: hi - товщина i -того шару. На поверхні землі: ?zg = 0: 0.2 ?zg= 0: На рівні підошви фундаменту:

?zg, 0= 17.6 * 1.65 = 29.0 кПа: О.2 ?zg, 0= 5.3кПа: На контакті першого і другого шарів: ?zg, 1= 17.6 * 3.1 = 54.6кПа: 0.2 ?zg, 1= 10.9кПа: У другому шарі на рівні підземних вод: ? 'zg, 2 = 54.6 + 19.1 * 2.0 = 92.8кПа; 0.2 ? 'zg, 2 = 18.6кПа: на контакті з другого і третього шарів: ?zg, 2 = 92.8.8 + 9.4 * 3.4 = 124.8кПа; 0.2?zg, 2 = 26.4кПа: на глибині 5b нижче підошви фундаменту ?zg,3= 124.8 + 10.2 * 0.65 = 131.4кПа; 0.2 ?zg, 2 = 26.4кПа. За отриманими даними будуємо в масштабі епюру природного напруги і допоміжну епюру 0.2 ?zg (Малюнок, епюри 1 і 3).

4) Визначаємо додатковий тиск по підошві фундаменту, що дорівнює різниці середнього тиску під підошвою фундаменту Р і природного напруги на рівні підошви фундаменту ?zg, 0: Р0 = 228,0-29,0 = 199,0 кПа

5) Для побудови епюри додаткового напруження ?zg, 0 грунтову

товщу нижче підошви фундаменту на глибину, приблизно рівну 5b, Розбиваємо на розрахункові шари товщиною hi= 0.4b = 0,4 * 1,5 = 0,6 м; в рівні підошви кожного розрахункового шару визначаємо додаткову напругу <7. у за формулою ?zр = ? Р0. значення коефіцієнтів ? приймаємо по [4], стор. 292. Обчислення подамо в табличній формі (таблиця 6). За отриманими даними будуємо в масштабі епюру додаткового вертикального напруги ?zр (Малюнок, епюра 2).

Таблиця 6. Розрахункові значення додаткових напружень від фундаменту ?zр

 ? = 2z / h  z, м ? ?zр = ? Р0. кПа
 1.00  199.0
 0.8  0.6  0,80  159.2
 1.6  1.2  0.45  89.5
 2.4  1.8  0.26  51.1
 3.2  2.4  0.16  31.8
 4,0  3.0  0.11  21.9
 4,8  3.6  0.08  15.9
 5,6  4.2  0.06  11.9
 6,4  4,8  0.05  9.9
 7,2  5.4  0.04  8.0
 8,0  6,0  0.03  6,0
 8,8  6,6  0,02  4,0
 9,6  7.2  0,02  4,0

6) Положення нижньої межі стисливої ??товщі знаходимо по точці пере
 перетину допоміжної епюри і епюри додаткового напруження. з
 малюнка видно, що ця точка перетину відповідає глибині сжимаемой
 товщі Нс = 3,3 м. перевіряємо умову ?zр - 0.2 ?zр? ± 5кПа. На глибині z = 3,3 м нижче підошви фундаменту ?zр= 0,09 * 199,0 = 17,9кПа. природне напруга на цій глибині ?zg,3= 54,6 + 19,1 * 1,85 = 89,9кПа; ?zр - 0.2 ?zg 5кПа. отже, умова задовольняється.

7) Визначаємо осадку фундаменту за формулою. При цьому нехтуємо відмінністю значень модуля загальної деформації грунту на кордонах шарів, прийнявши але увагу, що дане припущення незначно позначиться на остаточному результаті.Розрахунок кінцевої опади фундаменту | Оформлення контрольної роботи

Основна | Методичні вказівки В ОКРЕМИХ ТЕМ ПРОГРАМИ | ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ. | Визначення найменування грунтів будівельного майданчика; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати