Головна

Лекція №3 Методи антропогенетики

  1. I. Неекспериментальні методи
  2. II. Арени. Методи отримання.
  3. II. Основні методи збору соціологічної інформації, їх коротка характеристика.
  4. II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ Лекція 1. Об'єкт, предмет соціології, зв'язок з іншими науками
  5. II. експериментальні методи
  6. II. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ.
  7. IV. Методи дослідження виконавчої та пізнавальної діяльності

Розрахунково-пояснювальна записка оформляється на паперовому носії та містить:

1. Титульний лист.

Форма титульного аркуша дана в «Додатку 2».

2. Зміст.

Зміст повинен включати найменування всіх розділів звіту із зазначенням номерів сторінок, на яких містяться початку даних розділів.

3. Введення.

Містить постановку задачі, вибір і обгрунтування пропонованого варіанту вирішення.

4. Основну, змістовну частину звіту.

Основна, змістовна, Частина звіту повинна мати такі складові:

- Формулювання поставленого завдання.

- Конкретизувати схему певного виду структури управління заданими підрозділами ГУАП [1] (приклад див. «Додаток 3; фрагмент 1».

- Аналіз місця застосовності в розробленій структурі управління заданого математичного апарату.

- Опис методу чисельної реалізації завдання.

- Опис ручного рахунку тестового прикладу запропонованим методом.

- Розробку блок-схеми алгоритму1 реалізації завдання на мові високого рівня.

- Обгрунтування вибору мови високого рівня (вибір вільне володіння).

- Лістинг програми1 (Приклад див. «Додаток 3; фрагмент 2»).

5. Результат роботи програми (приклад див. «Додаток 3; фрагмент 3-4»).

6. Висновок.

Містить загальні висновки та порівняльний аналіз результатів, отриманих за допомогою ручного рахунку і на ПК за розробленою програмою.

7. Список використаної літератури.

У тексті звіту повинні бути посилання на відповідні пункти списку. При використанні інтернет обов'язково вказується ім'я сайту.


[1] Примітка: Схема структури організації, блок-схема алгоритму, смислові блоки програми обов'язково повинні мати коментарі.

Лекція №3 Методи антропогенетики

Тема: генеалогічний метод. Складання та аналіз родоводу.

В даний час антропогенетика вміло поєднує як традиційні методи, які сформувалися з часів Ф. Гальтона і розвитку менделізму, так і сучасні методи цитогенетики, молекулярної біології, біохімії та інших наук.

Найбільш поширеними є такі методи:

1) генеалогічний або метод аналізу родоводу;

2) метод сібсов, включаючи блізнецовий метод;

3) цитогенетичний;

4) біохімічний;

5) молекулярно-генетичний;

6) онтогенетический;

7) для популяції статистичний.

Кожен з цих методів, взятий окремо, має свою перевагу і свої недоліки. Максимально інформаційним є об'єднання цих методів і порівняльна оцінка отриманих результатів.

 Вимоги до оформлення звіту | генеалогічний метод

складання родоводів | Генетичний аналіз родоводу | Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. | Спадкування, зчеплене з Х-хромосомою | Спадкування, зчеплене з У-хромосомою. | Полигенное успадкування. | Плейотропна дію генів копій гена. | Близнюковий метод |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати