Головна

Практичне заняття №1

 1. VIII. ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ пастиря
 2. Агрегатний індекс як форма загального індексу. Вибір ваг при побудові загальних індексів. Індекси цін Г. Пааше і Е. Ласпейреса, їх практичне застосування.
 3. Ашалян Л. Н., Колосова Г. М. Рекламна діяльність. Навчально-практичний посібник. - М., мгут, 2010. - 42 с.
 4. Види дисперсій. Правило складання дисперсій. Розрахунок на його основі коефіцієнта детермінації та емпіричного кореляційного відносини. Їх практичне використання.
 5. Глава 2. Практичне ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРВ'Ю ЯК ЖАНРУ
 6. Е заняття Екологічна і біомедична етика
 7. Завдання на майбутнє заняття

ТемаВступ. Предмет і основні поняття курсу

мета:в ході співбесіди підвищити культурний рівень, збагатити уявлення про мову як найважливішої складової духовного багатства народу.

питання:

 1. Специфіка культури мови як наукової дисципліни. Культура мови в системі гуманітарних наук.
 2. Мова і мова.
 3. Функції мови: спілкування, повідомлення, вплив.
 4. Загальна характеристика основних етапів становлення української літературної мови.

завдання:підготуватися до співбесіди

Методичні вказівки до виконання:

Для виконання даного завдання необхідно знати зміст заявленої теми. Підготовка до співбесіди має на увазі під собою складання конспекту, де вказуються не тільки загальні положення, а й умови, підстави та причини виникнення даних положень. Відповідь на перше питання має містити інформацію про місце культури мови серед інших лінгвістичних дисциплін. Рекомендується звернути увагу на стилістику, риторику, історію мови. Друге питання вимагає знання історії становлення проблеми «мова - мова». Необхідно знати концепції світових мовознавців (В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр). При підготовці до третього питання слід, крім теоретичного матеріалу, підібрати приклади текстів, в яких би мову реалізовував різні функції. Відповідаючи на третє питання, слід скласти схему, що включає основні етапи становлення російської літературної мови. Почати рекомендується з давньоруського періоду, потім простежити розвиток літературної мови в 18 - 19 ст. Особливу увагу слід приділити вкладу російських письменників і поетів (Карамзін, Крилов, Пушкін, Горький і т. Д.)

література:

1. Баришнікова О. М. Мовна культура молодого фахівця [Текст]: учебноепособіе / Е. Н. Баришнікова.- М.: Флінта, 2008. 224 c.

2. Билкова С. В. Культура мови. Стилістика [Текст]: навчальний посібник / С. В. Билкова, Е. Ю. Махніцкая.- 3-е вид.- М.: Флинта: Наука, 2009.- 400 c.

3. Голуб І. Б. Стилістика російської мови [Текст]: навчальний посібник / І. Б. Голуб 9-е вид.- М.: Айріс- прес, 2007.- 442 c.Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ | Практичне заняття №2

ТемаОсновние якості мови. Точність. | ТемаОсновние якості мови. Чистота мови. | ТемаОсновние якості мови. Багатство і виразність. | Практичне заняття №6 | Улюблена мати-вітчизна | Практичне заняття № 7 | Практичне заняття №8 | Рекомендації при роботі з літературою | Рекомендації при підготовці до Рубіжного контролю. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати