На головну

Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ

  1. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  2. I. Методичні вказівки з підготовки
  3. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  6. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  7. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.

На письмову вимогу співробітників ВДСБЕЗ м.Сімферополя і відповідно до наказу № 67 директора торгової фірми «Калинка» від 1 жовтня 2004 1 жовтня ц. Г. було проведено інвентаризацію наявних грошових коштів, в касі підприємства у касира Самсонової А. В.

За звітом касира залишок грошових коштів на кінець дня (30 вересня 2004 року) становив в сумі 8 247 грн.

В ході проведення інвентаризації та зняття фактичної наявності грошових коштів в касі, було виявлено 4 875 грн.

завдання:

1. скласти акт інвентаризації грошових коштів у матеріально-відповідальної особи Самсонової А. В.

2. заповнити акт попереднього результату грошових коштів в касі.

Костанайский філія

Кафедра філології

ЗАТВЕРДЖЕНО

засіданням кафедри філології

Протокол № 01 від «» ________2013 р

Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ

по вивченню дисципліни

"Російська мова та культура мовлення"

Костанай 2013


Методичні вказівки для студентів складені:

Юсупової Г. С. викладачем кафедри філології _______________

Методичні вказівки для студентів обговорені на засіданні методичної комісії кафедри філології

Протокол № ___ від «____» _________ 2013р.

Голова метод. комісії __________________ С. Н. Машкова


Методичні рекомендації для студентів при вивченні дисципліни «Російська мова і культура мови»

Вивчаючи переконують мова, студенти повинні оволодіти численними вміннями мовного впливу. З риторичної точки зору необхідно навчитися досягати цілей впливу мовним шляхом. Робоча гіпотеза дослідження: якщо в основу викладання вузівського курсу «Російська мова і культура мови» закласти ряд принципів і методів навчання мови, то це дасть суттєві позитивні результати в навчанні діловій письмовій мові, зробить навчальну роботу більш раціональною та ефективною, підвищить її корисну практичну віддачу .

Студентам необхідно використовувати наступні методи наукового дослідження:

- Теоретичний (метод логічного аналізу наукової та навчальної літератури);

- Соціолого-педагогічний (спостереження за процесом викладання, аналіз усних відповідей і письмових робіт учнів, вивчення досвіду викладання);

- Лінгвістичний (підбір і оцінка мовного і мовного матеріалу для ілюстрацій методичних рекомендацій);

- Педагогічний (підготовка лекційного матеріалу, відбір навчальних текстів, розробка вправ до них).

Необхідно поєднувати письмову ділову мова з навчанням усного ділового мовлення, вдосконаленого термінологічного словника для навчальних цілей, а також визначати співвідношення і теорії та практики в навчанні діловій письмовій мові студентів.

Перелік знань та умінь, навичок і компетенцій, якими повинен опанувати навчається по завершенні вивчення дисципліни.

1. Уміння цілеспрямовано, системно і концептуально мислити, аналізувати, відстоювати свою точку зору, чітко і виразно висловлювати свої думки;

2. оволодіння практичними навичками ділового спілкування, різними жанрами усного мовлення.

Уміння взяти участь в діалозі відповідно до змісту тексту, володіння елементами мовного етикету і повсякденного спілкування, уміння висловити комунікативні наміри як запит відомостей, вираз прохання, згоди або незгоди, відмови, вибачення, подяки.Практичне заняття № 6 | Практичне заняття №1

Практичне заняття №2 | ТемаОсновние якості мови. Точність. | ТемаОсновние якості мови. Чистота мови. | ТемаОсновние якості мови. Багатство і виразність. | Практичне заняття №6 | Улюблена мати-вітчизна | Практичне заняття № 7 | Практичне заняття №8 | Рекомендації при роботі з літературою | Рекомендації при підготовці до Рубіжного контролю. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати