Головна

Методика підготовки до практичних занять

  1. I. МЕТОДИКА
  2. II. Порядок підготовки курсової роботи
  3. III режим. Читання без еталона і попередньої підготовки.
  4. III. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  5. IV. МЕТОДИКА РОЗРОБКИ АСОИУ
  6. IV. Порядок підготовки правових актів ОФСБ.
  7. IV. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ МНС РОСІЇ

Практичні заняття є однією з важливих форм навчального процесу, передбачених навчальним планом.

Значення цієї форми занять визначається вимогами діалектичного методу, найважливішим з яких є перевірка теоретичних положень на практиці, нерозривний зв'язок теорії з практикою.

Практичні заняття з судової бухгалтерії має на меті допомогти студентам глибше усвідомити теоретичні положення, закріпити отримані знання, прищепити необхідні навички в застосуванні теоретичних знань у своїй майбутній практичній діяльності.

У лекції, через нестачу часу або по методичним міркувань можуть бути опущені окремі деталі тих чи інших питань.

Тим часом, знання цих деталей нерідко багато в чому визначає вміння студентів правильно у своїй професійній діяльності застосовувати і керуватися чинним законодавством України.

Практичні заняття дають можливість доопрацювати зі студентами всі деталі питань, домогтися конкретних знань матеріалу.

Вони покликані:

u навчити студентів правильно складати бухгалтерські документи,

u розрізняти між собою доброякісні і недоброякісні документи,

u виявляти ознаки фіктивних, підроблених та безтоварних документів, що складаються правопорушниками на підприємствах і організаціями з різними формами власністю, що в різних галузях економіки країни.

Практичні заняття з судової бухгалтерії проводяться у формі вирішення завдань і подальшого їх аналізу.

При підготовці до практичного заняття студенти повинні ознайомитися з текстом завдань, зазначених в завданні.

При вирішенні завдань або підготовці до інших форм проведення практичних занять необхідно спиратися на ті знання, які отримані на лекціях і в ході проведення самостійних занять.

Якщо студенти виявлять пробіл в своїх знаннях при підготовці або проведення практичних занять, то вони повинні заповнити його шляхом повторного звернення до тексту нормативно-правових актів, записів лекцій, підручниками та додаткової літератури.

Для короткого письмового викладу вирішення завдань студентам рекомендується мати окремі зошити. Під час підготовки до практичного заняття треба записувати розв'язання задач.

У коротких письмових рішеннях потрібно робити необхідні посилання на відповідні статті КК і КПК України, теоретичні положення і судову практику, чітко формулювати відповіді на поставлені в завданні питання.

Перед початком практичного заняття викладач перевіряє наявність у студентів конспектів лекцій, письмових рішень завдань попередніх занять.

Студенти, які не підготувалися до практичного заняття (в тому числі і з поважних причин), а також відсутні на заняттях, звітують перед викладачем про виконання завдання в позаурочний час.

В ході практичного заняття студент зачитує або своїми словами розповідає зміст завдання, дає мотивоване його рішення, тобто викладає свою відповідь на поставлені в завданні питання, заповнює бланки облікових документів.

Рекомендується переказувати зміст завдань, тому що це готує студента аналізувати конкретні завдання, приймати управлінські рішення, привчає звертати їх увагу на основні питання, опускаючи факти, які не мають істотного значення.

Від студентів вимагається, щоб вони, на основі підготовлених під час самостійної роботи письмових рішень, давали розгорнуті відповіді, на поставлені в завданні питання, не обмежувалися висловлюванням власної думки за завданням, а підкріплювали пропоновані ними рішення посиланнями на відповідні законодавчі акти України, постанови Пленуму Верховного суду України, судову практику, матеріалами навчальної літератури і т.п.

Після виступу студента по конкретному завданні йому можуть бути задані питання, як викладачем, так і іншими студентами.

Потім можуть висловити свою думку з даної задачі і запропонованого рішення, а також його мотивування (обґрунтування) інші студенти, тобто організовується активне обговорення, дискусія.

Підсумки дискусії за рішенням завдання підводяться викладачем.

Він же дає оцінку виступаючим студентам за рішенням завдання, висловлених думок і їх обгрунтованості.

ПЕРЕЛІКЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИВЧЕННЯ КУРСУ | НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | рахунок 20 | рахунок 37 | Завдання № 3 | ЗАВДАННЯ 1. | Рішення задач (за вказівкою викладача). | Практичне заняття № 4 | Завдання 1. | Зведені дані звітів касира за 2-30 вересня 2004р. | Практичне заняття № 5 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати