На головну

Нормативні підстави міжнародно-правової відповідальності.

  1. B) Кислоти і підстави
  2. V1: Розділ 2. Правові теоретичні та нормативні основи регулювання угод з нерухомістю в Російській Федерації
  3. Антропологічні підстави соціальної роботи.
  4. Аристотель. Метафізика і підстави науки
  5. Аристотель. Метафізика і підстави науки
  6. Буферні розчини. Розчини, рН яких відносно мало змінюється при додаванні невеликих кількостей кислоти або підстави, називаються буферними.
  7. Залежно від специфіки дипломного проекту використовувати одну з трьох запропонованих методик техніко-економічного обґрунтування проекту.

Нормативною підставою міжнародної відповідальності служать міжнародно-правові акти, що встановлюють міжнародні зобов'язання, порушення яких може бути кваліфіковано як міжнародне правопорушення. До них В. А. Василенко зараховує міжнародний договір і міжнародний звичай, рішення міжнародних судів, рішення міжнародних (міжурядових) організацій, які є, відповідно до статутів цих організацій, обов'язковими для держав-членів, а також односторонні міжнародно-правові акти держав [26].

Необхідно розрізняти нормативні підстави міжнародної відповідальності і норми, на підставі яких поведінка держави може бути кваліфіковане як міжнародне правопорушення. Нормативною підставою міжнародної відповідальності можуть бути тільки міжнародно-правові акти. У ст. 4 проекти статей про відповідальність сказано: "Діяння держави може бути кваліфіковане міжнародно-протиправним лише на підставі міжнародного права. На таку кваліфікацію не може впливати кваліфікація цього ж діяння згідно внутрішнього законодавства за навмисне як правомірного".

Нормативне підгрунтя передбачає можливість настання відповідальності, але його недостатньо для виникнення конкретних відносин юридичної відповідальності. Для реалізації відповідальності необхідна наявність спеціальних юридико-фактичних обставин або так званих юридичних фактів, що породжують правоохоронні відносини.

 Юридичний склад і підстави міжнародно-правової відповідальності держав. | Елементи складу міжнародно-протиправного діяння держави. Присвоєння злочину державі.

ВСТУП | Концепція кримінальної відповідальності держав за міжнародні злочини В. Пелла і її прихильники. | М. Фархад з питання про особливості кримінальної відповідальності держав. | Питання про міжнародну кримінальної правосуб'єктності народу за злочини, вчинені державою. | Джерела інституту міжнародно-правової відповідальності | Загальні риси злочину міжнародного характеру. | Поняття міжнародної кримінальної відповідальності держав, її риси та значення. | Особливості міжнародної відповідальності членів федеративної держави. | Форми і види міжнародної відповідальності держав | Комплекс наслідків міжнародного правопорушення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати