На головну

Джерела інституту міжнародно-правової відповідальності

  1. Disclaimer (n.) Відмова від відповідальності
  2. E) з урахуванням характеру провини, ступеня відповідальності
  3. I. Джерела
  4. I. Джерела права
  5. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  6. II. Причини, за якими підлеглі уникають відповідальності і блокують процес делегування
  7. III. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Відповідальність - один з найдавніших інститутів міжнародного права. Історія міжнародних відносин свідчить про його постійному застосуванні й удосконалення. Однак, як це не парадоксально, правові норми цього інституту досі не кодифіковані, і тому він грунтується, як правило, на застосуванні звичайно-правових норм, що склалися на базі прецедентів та судових рішень. Цим же пояснюється достаток теоретичних досліджень інституту міжнародно-правової відповідальності.

Питання про відповідальність держав займає особливе місце в міжнародному праві. Норми, які стосуються відповідальності держав, охоплюють не одну якусь галузь міжнародного права, а всю сукупність міжнародно-правових відносин. Можна сказати, що ці норми сприяють здійсненню всіх інших норм міжнародного права і є як би загальної гарантією їх дотримання. Ось чому в багатьох джерелах з міжнародного права неодноразово зустрічається твердження, що заперечення міжнародно-правової відповідальності держави було б рівносильно руйнуванню міжнародного права.

Деякі норми загального характеру, що регулюють питання відповідальності, закріплені в міжнародних договорах, а також підтверджені в резолюціях ООН та інших міжнародних організацій.

Статті 39, 41 і 42 Статуту ООН встановлюють процедури реалізації відповідальності за вчинення міжнародних злочинів проти міжнародного миру і безпеки.

З 1972 року діє Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами. Учасники Конвенції зобов'язалися відшкодовувати збиток, заподіяний космічним об'єктом на поверхні Землі, повітряному судну в польоті і космічного об'єкту іншого суб'єкта міжнародного права.

Проголошується міжнародна відповідальність за порушення ряду міжнародних договорів, серед яких необхідно відзначити Міжнародну конвенцію про припинення злочину апартеїду і покарання за нього 1973 року і Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 року.

Особливе місце в міжнародному праві займають питання відповідальності фізичних осіб, які виступають від імені держави і які вчиняють дії, які кваліфікуються як військові злочини і злочини проти людства.

Визначення поняття агресії, прийняте Генеральною Асамблеєю ООН в 1974 році, встановлює, що агресивна війна є злочином проти міжнародного світу, а агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.

 Питання про міжнародну кримінальної правосуб'єктності народу за злочини, вчинені державою. | Загальні риси злочину міжнародного характеру.

ВСТУП | Концепція кримінальної відповідальності держав за міжнародні злочини В. Пелла і її прихильники. | М. Фархад з питання про особливості кримінальної відповідальності держав. | Поняття міжнародної кримінальної відповідальності держав, її риси та значення. | Особливості міжнародної відповідальності членів федеративної держави. | Юридичний склад і підстави міжнародно-правової відповідальності держав. | Нормативні підстави міжнародно-правової відповідальності. | Елементи складу міжнародно-протиправного діяння держави. Присвоєння злочину державі. | Форми і види міжнародної відповідальності держав | Комплекс наслідків міжнародного правопорушення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати