Головна

Теми лабораторних робіт

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  5. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  6. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

1. Вивчення мікроструктури повільно охолоджених вуглецевих сталей і чавунів (2 ч).

2. Пластична деформація, повернення і рекристалізація (2 ч).

3. Вивчення діаграми стану залізо-цементит (2 ч).

4. Термічна обробка сталей (2 ч).

Примітка.Лабораторні роботи №3, 4 поєднуються в одне чотирьохгодинне заняття.

Список рекомендованої літератури

Навчальна

1. Лахтін, Ю. М., Матеріалознавство: підручник для вузів / Ю. М. Лахтін, В. П. Леонтьєва. - 3-е изд. - М .: Машинобудування, 1990. - 528 с.

2. Гуляєв, А. П. Металознавство: підручник для вузів. - 6-е вид. - М .: Металургія, 1986. - 544 с.

3. Матеріалознавство: підручник для вузів / під заг. ред. Б. Н. Арзамасова. - 2-е вид. - М .: Машинобудування, 1986. - 384 с.

4. Лахтин, Ю. М. Металознавство і термічна обробка металів: підручник для вузів / Ю. М. Лахтін. - 4-е изд. - М .: Металургія, 1993. - 448 с.

4. Давидов, С. В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: навч. посібник / С. В. Давидов, В. П. Мельников. - Брянськ: БГТУ, 2006. -84 с.

5. Матеріалознавство і технологія металів: підручник для студентів машиностроит. спец. вузів / під ред. Г. П. Фетисова. - М .: Вища. шк., 2000. - 638 с.

Додаткова

1. Термічна обробка в машинобудуванні: довідник / під ред. Ю. М. Лахтін, А. Г. Рахштадта. - М .: Машинобудування, 1980. - 783 с.

2. Гуляєв, А. П. Інструментальні стали: довідник / А. П. Гуляєв [и др.]. - 2-е вид. - М .: Машинобудування, 1975. - 272 с.

3. Мигачев, Б. А. Пластичність інструментальних сталей і сплавів: довідник / Б. А. Мигачев [и др.]. - М .: Металургія, 1980. - 88 с.

4. Геллер, Ю. А. Інструментальні стали / Ю. А. Геллер. - 4-е изд. - М .: Металургія, 1975. - 584с.

5. Гольдштейн, М. І. Спеціальні стали: підручник для вузів / М. І Гольдштейн [и др.]. - М .: Металургія, 1985. - 408 с.

Матеріалознавство [Електронний ресурс]: методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальностей 150001 «Технологія машинобудування», 150002 «Інструментальні системи машинобудівних виробництв», 150202 «Обладнання і технологія зварювального виробництва», 150204 «Машини і технологія ливарного виробництва », 190301« Локомотиви »

 Методичні вказівки до виконання завдань контрольної роботи | Давидов Сергій Васильович

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО | Вступ | Загальні вказівки до вивчення дисципліни | контрольної роботи | Будова металів і кристалізація | теорія сплавів | Пластична деформація, повернення і рекристалізація | Теорія і технологія термічної обробки стали | Поверхневі методи зміцнення | Кольорові метали і сплави |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати