Головна

Новий етап науково-технічної революції

  1. IBM z196 - новий лідер в світі процесорів
  2. " Міф революції ... грунтується на нашій метафізичної незадоволеності існуванням.
  3. Аграрне законодавство Англійської революції.
  4. Англія напередодні революції
  5. Бензиновий ДВС.
  6. Буржуазні революції в Англії та Франції
  7. Буржуазні революції в Латинській Америці, США, Японії

Зараз стрімко, наростаючими темпами розгортається новий етап науково-технічної революції, що почалася на рубежі 70-80-х років XX століття і відкриває неозорі перспективи подальшого розвитку продуктивних сил суспільства і збагачення його духовного життя. Ведучими, пріоритетними напрямками нового етапу науково-технічного прогресу стали мікроелектроніка, інформатика, робототехніка, біотехнологія, створення матеріалів з наперед заданими властивостями, приладобудування, ядерна енергетика, аерокосмічна промисловість і т.д. Багатообіцяючі перспективи виникають у зв'язку з відкриттям високотемпературної надпровідності.

Нинішній етап багато вчених називають "мікроелектронної революцією". Адже саме завдяки "мініатюризації" інформаційних систем, тобто втілення зростаючих обсягів наукового знання в усі меншому фізичному обсязі, стає можливим створення як суперкомп'ютерів, так і мікропроцесорів. І якщо суперкомп'ютери дозволяють нам наблизитися до створення "штучного інтелекту", інакше кажучи, таких технічних засобів обробки інформації, які стануть могутнім підсилювачем інтелектуальних здібностей людини, то всюдисущі мікропроцесори починають вторгатися в знаряддя праці, примножуючи його продуктивність, буквально проникають в усі пори людського організму , матеріального і духовного життя суспільства, стають звичайним явищем в повсякденному побуті.

Нового етапу розгортання науково-технічної революції повинен відповідати і новий етап соціального стану суспільства. У прийдешньому суспільстві з точки зору переважаючих в ньому видів діяльності будуть домінувати завдання придбання нового знання, оволодіння їм в процесі безперервної освіти, а також його технологічного і людського застосування (в тому числі в медицині і охороні здоров'я, у вихованні підростаючого покоління і соціальне забезпечення, в засобах масової інформації та в сфері дозвілля і т.п.). Символічним втіленням цієї глобальної інформатизації є згадуваний вище Інтернет.

Інформатизація суспільства відбувається не в соціальному "вакуумі". В осяжній історичній перспективі науково-технічна революція буде розгортатися в світі, в якому співіснують різні регіональні цивілізації, соціальні системи, економічно розвинені країни. Це, безсумнівно, позначиться і на характері і напрямках науково-технічного прогресу в глобальному, загальнолюдському масштабі, причому як в позитивних, так і негативних проявах. Прогнозування майбутнього і в цьому аспекті передбачає врахування багатокомпонентних факторів, так як саме їх взаємодія визначить історичні перспективи науково-технічного прогресу і його соціальні наслідки, їх людський вимір.

Наука і техніка в своєму розвитку несуть не тільки блага, але і загрози для людини і людства. Це стало сьогодні реальністю і вимагає нових конструктивних підходів у дослідженні майбутнього і його альтернатив. Грозним застереженням про це стала чорнобильська катастрофа в 1986 році.Сучасна технологічна епоха | альтернативи майбутнього

Розрізнення наук по об'єкту (предмету), методу і практичному застосуванню. 1 сторінка | Розрізнення наук по об'єкту (предмету), методу і практичному застосуванню. 2 сторінка | Розрізнення наук по об'єкту (предмету), методу і практичному застосуванню. 3 сторінка | Розрізнення наук по об'єкту (предмету), методу і практичному застосуванню. 4 сторінка | Розрізнення наук по об'єкту (предмету), методу і практичному застосуванню. 5 сторінка | Близький і середній схід у епоху середньовіччя. | Західна філософія і її культурно-історичні типи | " Східна філософія "і її культурно-історичні типи | Новий час: становлення дослідної науки. | Поняття науки і техніки. Науково-технічний прогрес і сучасні науково-технічні революції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати