Головна

Кількісний аналіз. Предмет і методи.

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. E) & предметна, персональна, територіальна, по зв'язку справ
  3. I Предмет договору
  4. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  5. I. Предмет історії
  6. II. 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
  7. II. Предмет і метод банківського права. Банківські правовідносини.

кількісний аналіз призначений для встановлення кількісного складу компонентів в аналізованої пробі. йому передує якісний аналіз.

Кількісний аналіз буває трьох видів: повний, частковий, загальний. при повному кількісному аналізі встановлюється повний кількісний склад всіх компонентів, присутніх в аналізованої пробі. При виконанні часткового аналізу визначається зміст лише заданих компонентів. Загальний аналіз встановлює зміст кожного елемента в аналізованому зразку незалежно від того, до складу яких сполук вони входять. Такий аналіз зазвичай називають елементним.

методикількісного аналізу можна розділити на три великі групи: хімічні, фізичні, фізико-хімічні.

хімічні методи засновані на використанні кількісно протікають, різних за типом хімічних реакцій: обмінних, осаджувальних, окислювально-відновних і реакцій комплексоутворення. До хімічних відносяться гравиметрический і титриметрический (об'ємний) методи аналізу.

Гравіметричний метод аналізу заснований на вимірюванні маси определяeмoгo компонента після його виділення у вигляді гравіметричної форми.

титриметричний методаналізу заснований на введенні в точно виміряний об'єм розчину аналізованого речовини точно отмеренного обсягу розчину відомої концентрації - титранту.

інструментальні методи аналізу, можна розділити на три великі групи: оптичні, електрохімічні, хроматографічні.

 Класифікація катіонів та аніонів на групи. Аналітичні групи катіонів. Огляд реакцій. | Ваговій аналіз. Принципи та методи об'ємного аналізу. Розчини в об'ємному аналізі.

Завдання і методи аналітичної хімії. | Поняття про хімічних, фізичних, фізико-хімічних (інструментальних) методах аналізу. Іонна сила розчину. Активність, коефіцієнт активності. | Метод нейтралізації. Кислотно-основні індикатори. Змішані індикатори. Криві титрування. Титрування в неводних середовищах. | Класифікація методів хроматографії | Спектри випускання (флуоресценція, фосфоресценція.) | Мас-спектрометрія органічних сполук. Походження мас-спектрів (іонізація молекул органічних сполук при бомбардуванні електронами, лазерного випромінювання та ін.). | Рентгеноструктурний аналіз органічних сполук. Переваги і недоліки методу рентгеноструктурного аналізу в дослідженні органічних сполук. | Закон дії мас і гомогенні системи | Що таке константа дисоціації і ступінь дисоціації. | Назвіть основні окислювачі і відновники, які використовуються для поділу і виявлення іонів. Напишіть відповідні полуреакции. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати