Методи визначення сечовини | Визначення сечовини в сироватці крові за кольоровою реакцією з діацетілмонооксімом. | Стандартна крива залежності концентрації сечовини від показників екстинкції. | сироватка | Методи визначення сечової кислоти. | Уніфікованим методом є фосфорновольфрамовий метод. | Хід визначення. | Хід визначення. | сироватка | Методи визначення креатиніну |

загрузка...
загрузка...
На головну

Низькомолекулярні азотовмісні сполуки

  1. I. Аліциклічні з'єднання
  2. N Зазор між електродами значно впливає на глибину проникнення струму і на термічну навантаження друкованого провідника в місці з'єднання з діелектриком.
  3. N Концентрація напружень в зоні контакту і середній тиск порядку 15 ... 20 МПа обумовлюють взаємну дифузію металів, що сприяє підвищенню надійності з'єднання.
  4. N На перехідний опір зварного з'єднання мають найбільший вплив особливості структури і напруженого стану шва.
  5. N При вібрації або трясці апаратури в дефектних з'єднаннях виникає сигнал з частотою, що відрізняється від частоти настройки.
  6. Ароматичні сполуки.
  7. Вітаміни, коферменти і деякі інші біоактивні сполуки.

Етикет (фр. 'Etiquette - ярлик, етикетка) - стійкий порядок поведінки, що виражає зовнішнє зміст принципів моралі і складається з правил ввічливого поводження в суспільстві (манери, одяг і ін.). Стійкий порядок поведінки означає сукупність усталених правил поведінки, що стосуються зовнішнього прояву ставлення до людей. Ритуальні форми етикету мають місце в сфері дипломатичних відносин (дотримання так званого дипломатичного протоколу).

Службовий етикет юриста - стійкий порядок поведінки юриста при виконанні службових повноважень (напр., Рішення юридичної справи), що виражає зовнішнє зміст принципів моралі і складається з правил ввічливого поводження в суспільстві (манери, форми звертання і вітання, одяг і ін.).

Етикет має правила, які одягнені в конкретні форми, що представляють собою єдність двох сторін: етичної (прояв турботи, поваги і ін.) І естетичної (краса, витонченість поведінки).

Вимоги етикету в юридичній практиці набувають особливої ??значущості, так як є строго регламентованим церемоніалом, де певні офіційні форми поведінки юриста не повинні виходити за межі жорстко встановлених рамок. Він виражається в системі правил чемності, чітко класифікує правила поводження з посадовими особами відповідно до їх рангом (до кого як слід звернутися, кого як повинно титулувати), правил поведінки в різних колах. Суворе дотримання правил службового етикету - важлива умова високої етичної та естетичної культури поведінки юриста.

Специфіка юридичної діяльності така, що юристу щодня доводиться стикатися з великою кількістю людей і тому дуже важко вибрати правила поведінки з кожним. Реальні обставини настільки різноманітні, що ніякі правила і норми не в змозі охопити їх повністю. Однак можна виділити головні з них, якими повинен керуватися юрист під час здійснення своєї професійної роботи.

Основні етико-естетичні правила взаємин між юристом і іншими учасниками вирішення юридичної справи:

Почуття такту - почуття емоційного співпереживання з кожним з учасників рішення юридичної справи.

Почуття такту допомагає визначити належну міру у виразах і вчинках.

Такт передбачає уважне ставлення до особистості співрозмовника, вміння юриста коректно обійти по можливості питання, які можуть викликати незручність у оточуючих.

Важливо постійно пам'ятати, що дотримання етикету і прояв такту - невід'ємна частина духовної культури юриста як службової особи, тим більше особистості керівника. У цьому сенсі керівник повинен бути зразком для своїх підлеглих, так як грубість і нестриманість упускає не тільки його авторитет, а й породжує конфліктні ситуації в колективі.

Почуття такту повинно проявлятися в різних формах ділового спілкування юриста:

повсякденне службове спілкування (прийом відвідувачів, відвідування громадян за місцем проживання, участь у нарадах, засіданнях і т.д.);

специфічні форми службового спілкування (керівник і підлеглі, між колегами);

екстремальні форми спілкування (під час обшуку, затримання і т.п.);

невербальні і неспецифічні форми спілкування (телефон, ділове листування, виступи по радіо, телебаченню і т.п.).

Ці та інші форми ділового спілкування юриста вимагають своїх принципів, правил і норм, які розкривають і доповнюють почуття такту. Коректність - стриманість в словах і манерах, виключення безглуздих запитань, надмірної наполегливості і т.п.

Ввічливість - зовнішній прояв доброзичливості, звернення на ім'я та по батькові, душевне розташування.

Люб'язність - готовність надати послугу тому, хто цього потребує. Точність - своєчасність виконання обіцяного або дорученої справи.

Висока самоорганізованість - планування діяльності та дії, спрямовані на виконання плану і ін.

Низькомолекулярні азотовмісні сполукиЕтикет у професійній діяльності юриста. | Фракції залишкового азоту
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати