На головну

Професійна етика юриста Специфічні риси та структура.

  1. I. Призначення і характерні риси правових актів, видаваних ОФСБ.
  2. I.3.3. Специфічні особливості дітей з РДА
  3. III. Етика йоги
  4. IV. Християнська етика і світське право
  5. А) Специфічні клінічні прояви.
  6. Автономна етика.
  7. Авторитарні політичні режими: риси і типи

Професійна мораль, як уже зазначалося, складається насамперед у таких видах діяльності, об'єктом яких є людина. Безумовно, у юриста при роботі з людьми виникають неповторні ситуації, труднощі, протиріччя, які необхідно своєчасно вирішувати і долати в ході самої діяльності. Якісна своєрідність характеру відносин між людьми в кожній професії передбачає відповідність діяльності певним соціальним нормам і стандартам, морально-етичним вимогам. Тому професійна мораль, з одного боку, є складовою частиною загальної моралі, а з іншого - має якісну специфіку. Взаємозв'язок між ними виражається в діалектиці загального і особливого.

Професійна мораль юриста виступає як особлива по відношенню до загального - загальнолюдської моралі. Загальні принципи і норми моралі, висловлюючи закономірні і стійкі зв'язки особистості і суспільства, виявляються через професійну специфічну мораль, зазнаючи при цьому певні зміни відповідно до особливостей даної діяльності. Разом з тим норми загальнолюдської моралі не вичерпують усього змісту професійної моралі, бо будь-яке загальне лише приблизно охоплює окремі предмети. Професійна мораль включає в свій зміст поряд із загальним і специфічне - ті моральні додаткові вимоги, які пред'являються до людей саме цієї професії.

Показова в цьому сенсі структура професійної етики юриста, яка включає три елементи:

1) моральна діяльність юриста і її специфічні особливості;

2) моральні відносини в сфері права та правозастосування;

3) особливості професійно-етичної свідомості працівників правоохоронних органів.

Перші два елементи по суті складають об'єктивну сторону професійної етики юриста, а третій елемент - суб'єктивну сторону.

Такий поділ, здавалося б, єдиного процесу дозволяє розмежувати мета і завдання юристів від ставлення до дорученої ділянки діяльності, виявляючи на цій основі також три елементи:

1) мета юридичної діяльності;

2) кошти, які використовуються для досягнення мети;

3) результат юридичної діяльності.

Як відомо, цілями і завданнями юристів (всіх співробітників правоохоронних органів) є: забезпечення особистої безпеки громадян; попередження і припинення злочинів, їх розкриття; охорона громадського порядку; надання допомоги громадянам, посадовим особам, приватним і державним підприємствам, організаціям і громадським об'єднанням у здійсненні їх законних прав та інтересів.

Виходячи з цього мети і завдання правоохоронних органів встановлюються правовими системами і носять нормативний характер, передбачають певну соціальну програму, яка повинна бути виконана обов'язково в процесі професійної діяльності.

Крім того, отриманий результат іноді містить щось таке, що заздалегідь не було передбачено, тому результат може виявитися і позитивним, і негативним.

Відхилення між метою та результатом пояснюються наступними причинами:

- Суперечливість взаємодії суб'єктивних і матеріальних, матеріальних і духовних сторін у професійній діяльності юристів, коли існують помітні розбіжності інтересів і цілей різних учасників;

- Недостатність економічних засобів, необхідних для вирішення завдань;

- Несумлінність професійних юристів при досягненні результатів при наявності умов і засобів (суб'єктивний фактор), де може превалювати лібералізм і благодушність або зайва підозрілість, прискіпливість.

Виходячи з цих особливостей, критерієм моральності засобів, використовуваних у професійній діяльності юристів, може бути тільки законність, справедливість, щоб результат був завжди моральним.

47. Основні особливості і види юридичної етики.

Особливості предмета професійної етики юристів, співробітників правоохоронних органів проявляються в специфіці моральних проблем їх професійної діяльності. Предмет вивчення визначає і загальну спрямованість даної навчальної дисципліни, яка покликана: сформувати основи професійного ставлення до обраної спеціальності; визначити поняття та зміст професійної честі і професійного обов'язку, розкрити моральні засади здійснення майбутньої практичної діяльності; виробити певний імунітет до професійно-моральної деформації в процесі безпосереднього контакту з представниками кримінального світу.

Для більш глибокого розуміння професійної етики юристів важливо усвідомити, по-перше, кодекси поведінки, розпорядчі належний тип моральних відносин між людьми, які задіяні в цій професійній діяльності. По-друге, соціально-філософське тлумачення культурно-гуманістичного призначення даної професії, що дозволяє вибирати власну лінію поведінки в процесі виконання свого професійного обов'язку. Так само це необхідно, щоб розбиратися в собі і інших, щоб бачити те, що відбувається і з повною відповідальністю реалізовувати свою свободу.

Саме тому предмет професійної етики юриста визначає специфічну спрямованість даної навчальної дисципліни, покликаної:

- Розвинути інтерес до цього виду діяльності як до правничої професії широкої спрямованості;

- Визначити поняття та зміст професійної честі, розкрити моральні основи майбутньої професійної діяльності;

- Виробити імунітет до професійно-моральної деформації в процесі безпосереднього спілкування з тими, хто переступив закон.

Все це в комплексі виробляє вміння і навички дотримання службового етикету в конкретних ситуаціях службової і позаслужбовій діяльності.

Види-судова і не судова.

 Етика науки. | Моральні основи законодавства про правосуддя та правоохоронної діяльності.

Предмет і функції етики | Природа і історичні форми моральності | Характерні риси та основні ідеї античної етики | Сократ і його послідовники | Ригоризм Етики Платона | Никомахова Етика Аристотеля | еллінічеського Етика | Характерні Риси Етики Середньовіччя | християнська Етика | Етичні цінності ісламу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати