На головну

РОЗЧИН

  1. B) водний розчин перманганату калію
  2. N У процесі розтікання припою відбувається взаємодія рідкої фази припою з основним металом, що виявляється в розчиненні і дифузії металів.
  3. А) в очі закопують дезинфікуючий 30% розчин сульфацил-натрію або 0,5% розчин левоміцетину, накласти стерильну пов'язку ввести протиправцеву сироватку і анатоксин
  4. бурові розчини
  5. бурових розчинів
  6. Буферні розчини. Розчини, рН яких відносно мало змінюється при додаванні невеликих кількостей кислоти або підстави, називаються буферними.
  7. В результаті утворюються гідратовані іони, хаотично рухаються в розчині електроліту.

- Розчин, в якому концентрація растворенно- го елемента більше рівноважної для даної тем -температуру.


рекристалізацію- Процес зародження і зростання нових зерен в де- формовані поликристаллическом металі або сплаві, що приводить до підвищення структурного досконалості і відновленню властивостей до рівня недеформованого стану.

Первинна Р.- Процес формування і зростання в деформованих ванном металі нових зерен, що мають знижену в порівнянні з матрицею щільність дефектів кристалічної будови; відбувається в інтер


валі температур від 0,3 до 0,6 Тпл.

збірна Р.- Рекристалізація, при якій відбувається нормальний ріст зерна.

РЕЖИМ- Сукупність параметрів реалізації техноло- гічного процесу (тривалість, температура, тиск і ін.).

САМООТПУСК- Відпустка стали, що відбувається за рахунок теплоти,

акумульованої при загартуванню.

сінеломкость- Зниження пластичності стали при одночасному підвищенні міцності, характерне для деформації при температурах виникнення си- нього кольору мінливості (200 - 300 ° С).

загартований СЛОЙ- Поверхневий шар матеріалу, охолодження якого з температури гарту здійснювалося зі швидкістю вище критичної.

полумартенситной СЛОЙ- Шар, структура якого складається з 50% мар-

тенсіта і 50% троостита.

З-подібної кривої- Криві, що мають С-подібну форму і харак- теризують задану ступінь розвитку некото- яких процесів (фазових перетворень, коррозі- ційного охрупчивания, розчинення фаз і т.п.) в координатах "температура - час".
Термомеханічна О. (ТМО) | ТЕРМООБРОБКА

Тести1 Матеріалознавство 1 сторінка | Тести1 Матеріалознавство 2 сторінка | Тести1 Матеріалознавство 3 сторінка | Тести1 Матеріалознавство 4 сторінка | Основи теорії сплавів | Залізовуглецеві сплави | Термічна і хіміко-термічна обробка | Кольорові метали і сплави на їх основі | Неметалеві матеріали і вибір матеріалу для конкретного призначення | ської ГРАТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати