Частина 1 Теоретична механіка | Опір матеріалів | ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА | Системи довільно розташованих і паралельних сил | Центр паралельних сил і центр ваги; стійкість рівноваги | кінематика | До теми 1.2.2 Кінематика точки | Основні положення | Розтягування і стиснення |

загрузка...
загрузка...
На головну

До теми 2.5 Вигин

  1. У поперечному перерізі балки виникли вигинає момент і поперечна сила. Вкажіть вид вигину.
  2. Допустимі напруги вигину
  3. Опис методу випробувань металів на ударний вигин
  4. Визначення допустимих згинальних напружень.
  5. Визначення допустимих контактних напружень та напружень вигинів.
  6. Визначення допустимих напружень вигину

Який вигин називається плоским прямим, поперечним?

Чим він відрізняється від чистого вигину

Які внутрішні силові фактори виникають при поперечному вигині і який метод служить для їх визначення?

Чому чисельно дорівнює поперечна сила в перерізі, поперечний момент?

Чи мають фізичний зміст знаки на епюрі сил і моментів?

Які деформації виникають при вигині?

Які напруги виникають в поперечному перерізі при чистому вигині і як вони розподіляються по ширині і висоті перетину?

Що називається осьовим моментом інерції і осьовим моментом опору вигину?

В яких одиницях вони вимірюються і як визначаються для прямокутника, квадрата, кола, кільця, стандартних прокатних профілів?

Як визначити нормальні напруження згину в будь-якій точці поперечного перерізу і максимальні?

Які види розрахунків можна виробляти з умови міцності при вигині?

Які форми раціональні для балок з пластичних матеріалів?

До теми 2.6 Розтягування (стиснення) і вигин бруса великий жорсткості

Якими зовнішніми силами викликається спільну дію згину і р-с?

Як визначити сумарне нормальна напруга в найбільш напружених точках?

Коли виникає відцентровий стиск?

Які напруги виникають в поперечному перерізі бруса при спільній дії вигину і розтягування-стиснення?До теми 2.4 | До теми 2.8 Стійкість стиснутих стержнів
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати