Головна

До теми 2.4

Що таке чистий зсув?

Який величиною характеризується деформація зсуву?

Сформулюйте закон Гука для зсуву?

Яке властивість матеріалу характеризує модуль зсуву і в яких одиницях він вимірюється?

Яка залежність існує між потужністю, що передається валом, кутовий швидкістю і обертовим моментом?

Як визначається крутний момент?

Які напруги виникають в поперечному перерізі вала при крученні і який закон їх розподілу по перетину?

Що є геометричними характеристиками перетину вала при крученні?

За якою формулою визначаються полярні моменти інерції для круга та кільця? В яких одиницях вони вимірюються?

Що таке полярний момент опору крученню, одиниці вимірювання?

Формули для визначення моменту опору крученню для круга та кільця?

Як визначити дотичні напруження кручення в будь-якій точці перетину і max ??

Якими величинами характеризуються деформації і переміщення при крученні?

Як записуються умови міцності і жорсткості при крученні і які розрахунки можна виконувати по ним?

Записати формулу для розрахунку на міцність циліндричної гвинтової пружини при осьовому стисканні?

Що називається осадкою пружини і як вона визначається?До теми 2.2 Розтягування і стиснення | До теми 2.5 Вигин

Частина 1 Теоретична механіка | Опір матеріалів | ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА | Системи довільно розташованих і паралельних сил | Центр паралельних сил і центр ваги; стійкість рівноваги | кінематика | До теми 1.2.2 Кінематика точки | Основні положення | Розтягування і стиснення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати