На головну

Моральні основи здійснення ПРАВОСУДДЯ

  1. I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  2. II. Основи наукових досліджень
  3. III. Методологічні основи історії
  4. III. Основи наукових знань
  5. IV. Методичні засади викладання предмета
  6. IX. Основи системного автоматизованого синтезу
  7. Quot; Міф революції ... грунтується на нашій метафізичної незадоволеності існуванням.

Моральні вимоги до діяльності судової

влада

Роль судді в забезпеченні морального характеру су-

дебного процесу

Етичні засади в змісті винесених рішень

Моральні вимоги до діяльності судової

влада

Закріплення в ст. 10 Конституції Російської Федерації прин-

ципа поділу влади і самостійності судової влади на-

ряду з владою законодавчою і виконавчою створює норма

тивную і ідейну базу для формулювання моральних требова-

ний до представників судової влади. Судова влада, дію-

щая в сфері соціальних і міжособистісних конфліктів, повинна отве-

чать високим моральним стандартам, виправдовувати очікування про-

суспільством. Законодавство про суд і судочинство наповнене

моральним змістом, служить захисту моральних цінностей.

Найважливіша вимога до діяльності судової влади -

справедливість. Суспільству і кожній людині потрібен суд тільки

справедливий, стоїть на боці правди, її активно захищає

і виражає в своїх рішеннях.

У кримінальному процесі, де мова йде про злочин і покарань

ванні, про захист від злочинів найважливіших благ особистості, справедливою

с- набуває підвищене значення. Несправедливий суд може

завдати величезної шкоди як окремій людині, так і всьому загально-

ству.

Судова влада оцінюється як справедлива тоді, коли вона

застосовує закони, визнані суспільством справедливими, дозволя-

ет справи, встановивши істину, достовірно з'ясувавши їх фактичні про-

обставини, приймає рішення відповідно до пізнаних фак-

тами і вимогами закону. Справедливий суд - це суд, де ви-

новное обгрунтовано піддається заслуженому покаранню, а неві-

новное обов'язково виправдовується.

Вимога до судової влади бути справедливою відноситься не

тільки до її рішенням остаточного характеру, а й до всієї її діяль

ності з моменту, коли справа надійшла до її розпорядження. спра

ведливость виражається і в забезпеченні рівності всіх, кого затра-

гивает судова діяльність, і в дотриманні прав беруть участь в

справі осіб, і в обгрунтованості і законності проміжних рішень

"Процедурного" характеру.

Судова влада повинна бути рівною для всіх. це нравствен-

ве вимога, по суті, висловлює зрівняльний аспект справедливою

вості. Однак вимога забезпечення рівності в суді настільки

важливо, що воно спеціально виділяється законодавчо і фігурує

в моральному свідомості суспільства.

Судова влада повинна бути об'єктивною і неупередженою.

Суд необ'єктивний, тенденційний не здатний здійснити право-

Судіе. Він перекручує саму ідею правосуддя і може перетворитися в

знаряддя свавілля. Особливо небезпечна необ'єктивність під впливом

будь-яких сил, що прагнуть впливати на суддів.

Судова влада, не здатна або не прагнучих діяти

неупереджено, не заслуговує на довіру суспільства. Ті, хто її оліце-

яка творить, в цих умовах позбавляються авторитету і морального права

судити інших.

Судова влада повинна бути компетентною. компетентність

можна характеризувати в одному з її значень як високий профес

сіоналізм суддів, глибоке знання ними законів, вимог про-

сиональной етики, неухильне дотримання їх, вміння правильно ра-

зобралися в тій чи іншій, іноді складної і заплутаної ситуації. вона

включає і великий життєвий досвід, досвід застосування законів, юри-

дической діяльності ще до прийняття на себе обов'язків судді.

Суддя повинен мати вищу юридичну освіту. Однак без

постійного вдосконалення своїх знань, підвищення юридичну

ської і загальної культури суддя неминуче виявиться відсталим від тре

мог, яким повинен відповідати представник судової влади,

зробиться некомпетентним. Тим часом люди, чиї долі вирішує су-

дья, чиї права та інтереси залежать від його рішення, має право вимагати

правосуддя "високої якості".

Кожен суддя повинен бути професіоналом високого класу.

Всі судді в Російській Федерації мають єдиним статусом (ст. 2

Закону про статус суддів в Російській Федерації). але одночасно

той же закон розділяє суддів на кваліфікаційні класи в залежність

мости від займаної посади, стажу роботи на посаді судді та

інших обставин. Відповідно до Положення про кваліфікаційних

ної атестації суддів вони поділяються на шість кваліфікаційних

класів. Матеріальне забезпечення суддів залежить, зокрема, від їх

кваліфікаційного класу. Кваліфікаційний клас судді впливає і

на оцінку рівня його професіоналізму. Звісно ж, що суще-

ствующий порядок не бездоганний в моральному плані і не здатними

ствует охорони авторитету суддів. Він може підривати довіру до судь-

ям "нижчих" класів, хоча вони, як правило, високопрофесійні.

Що стосується розмірів матеріального забезпечення, яке, естест-

венно, не може бути рівним для всіх, то їх можна визначати спра-

ведливо на основі інших показників.Моральні основи обрання запобіжного заходу. | Тера судового процесу

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЮРИСТА | Поняття і предмет етики | Історія розвитку етики | Характеристика основних етичних категорій | Поняття моралі. | Структура і функції моралі. | Мораль і право | Поняття і види професійної етики. | Ності. | Юриста. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати