Головна

Б. Перелік господарських ситуацій (операцій) організації за січень 200 _ р

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. II. Виконання вправ на оволодіння елементами техніки організації гри
  3. II. Приблизний перелік питань для співбесіди
  4. III. ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  5. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
  6. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
  7. IV. Перелік тем курсових робіт
 № п / п  Документ і зміст операцій  Сума, рублів
 варіанти
I  II  III  IV
 Облік основних засобів і нематеріальних активів
 1.  Акт приймання-передачі, счетПрінят до оплати рахунок підрядника за виконання роботи з капітального ремонту зданіяНДС 18% Разом до оплати  ? ?  ? ?  ? ?  ? ?
 2.  Виписка з р / рахунку і платіжне порученіеПеречіслено підряднику за виконані роботи з капітального ремонту будівлі в повному обсязі  ?  ?  ?  ?
 3.  Акт приймання-передачі та договір купівлі-продажіОтражена заборгованість покупця за проданий заводу «Енергія» верстат за ринковою вартістю, включаючи ПДВ: Балансова вартість верстата становить: Списано суму нарахованої амортизації за час експлуатації: Списано залишкову вартість проданого верстата: Нараховано ПДВ за проданий станокОпределен і списаний результат від продажу верстата  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?
 4.  Виписка з розрахункового счетаПоступілі кошти на розрахунковий рахунок від заводу «Енергія» в рахунок повного погашення заборгованості за верстат ? ? ? ?
 5.  Придбано компьютер.Куплен монітор, клавіатура і мишьобщей стоімостьюВ тому числі НДСУ іншого постачальника куплений системний блок, загальною стоімостьюВ тому числі НДСНакладная, рахунок-фактураПрінят до оплати рахунок за монітор, клавіатуру і мишьНДСВсегоНакладная, рахунок-фактураПрінят до оплати рахунок постачальника за системний блокНДСВсегоВипіска банку з розрахункового счетаПеречіслено постачальником за компоненти ПК: за монітор, клавіатуру і мишьЗа системний блокАкт приймання-передачіКомпьютер введений в експлуатаціюРасчет бухгалтерііПред'явлен до відшкодування з бюджету ПДВ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 6. Виписка з р / рахунку і платіжне доручення Перераховано автоцентру «Союз» за легковий автомобіль ВАЗ-2131, що купується для службових целейв т. Ч. НДС.Акт приймання-передачі ОСОпріходован автомобіль ВАЗ-2131Автомобіль ВАЗ-2131 введено в експлуатацію  ? ?  ? ?  ? ?  ? ?
 7.  Відомість нарахування амортизації основних засобів за місяці) основного проізводстваб) управлінських служб        
 8.  Створено промисловий зразок пристрою автоматизованого крою швейних виробів:вимога- Використано комплектуючі вироби, в тому числі НДСВедомость розподілу заробітної плати-Нарахована заробітна плата ісполнітелямВедомость відрахувань у позабюджетні фонди-Нараховано ЄСП за діючими ставкамВедомость нарахування амортізаціі- Відображено амортизаційні відрахування по використаним основним средствамВедомость нарахування амортізаціі- Відображено амортизаційні відрахування по використаним нематеріальних активівАкт приймання виконаних робіт і рахунок підрядної організації- Відображено вартість послуг, що залучаються за договором №32 від 16.10 .__ р співвиконавців; в тому числі НДССчет- Відображено витрати з оформлення виняткового права патентообладателяПредполагаемий строк корисного використання в своїй виробничій діяльності - 5 років  ?  ?  ?  ?
 9.  Виписка з розрахункового рахунку та платіжні порученіяПеречіслено з розрахункового рахунку: - за договором №32 від 16.10 .__ р за послуги співвиконавців; - за оформлення виняткового права патентовласника  ? ?  ? ?  ? ?  ? ?
 10.  НакладнаяІзготовленний промисловий зразок пристрою включений до складу нематеріальних активів організації.  ?  ?  ?  ?
 Облік фінансових вкладень
 11.  Придбано 90 звичайних документарних акцій ВАТ «Текстиль» за 4050 руб. Номінальна вартість однієї акції становить 10 руб. Акції в обігу на організованому ринку цінних паперів. Виплата дивідендів - ежеквартально.Випіска з р / счетаОплачени витрати по консультаційних послуг, пов'язаних з придбанням акцій, в тому числі НДСАкт про надання услугВключаются (як істотні) витрати за консультаційні послуги в фактичні витрати на придбання 90 акційПримітка: Необхідно оцінити істотність витрат, пов'язаних з придбанням цінних паперів. Поріг суттєвості дорівнює 5% .Випіска з розрахункового рахунку і договір купівлі-продажі.Отражена дебіторська заборгованість по оплаті 90 акцій ВАТ «Текстиль» Сертифікат. Виписка про прибуткового запису по особовому счетуПріняти на облік придбані акції в вартості по договоруБухгалтерская довідка-расчетСформірована первісна вартість 90 акцій  ?  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
 12.  Передано верстат має значення внеску за договором простого товаріщества.Оценка верстата, внесеного як вклад за договором простого товариства, составілаАкт приймання-передачі основного засобу (ОС-1) Списано нараховану амортізаціяАкт приймання-передачі ОЗ-1Спісана первісна вартість верстата на субрахунок «Вибуття основних засобів "Установчі документи. Акт приймання-передачі ОЗ-1Передан верстат як внесок за договором простого товаріществаБухгалтерская довідка-расчетОтражена різниця між балансовою оцінкою переданого верстата і оцінкою вкладаБухгалтерская довідка-расчетПрінят внесок за договором простого товариства до обліку  - - - - - -  ? ? ?  ? ? ?  - - - - - -
 13.  Укладено договір міни з ВАТ «Мотор» на отримання облігації від ВАТ «Мотор» в обмін на передане обладнання. Номінальна вартість облігації 10 000 руб.Стоімость обладнання за договором міни 14750 руб., В тому числі ПДВ 2250 руб. Первісна вартість обладнання 12000 руб. Сума нарахованої амортизації 3000 руб. Рекламні організацією витрати за консультативні послуги з придбання облігації складають 649 руб., В тому числі ПДВ 99 руб.Примітка: Облікової політики визначено, що зобов'язання в розрахунках по ПДВ виникають в момент отгрузкі.Акт приймання-передачі облігацііПолучена облігація за договором міни за вартістю переданого обладнання, в тому числі НДСАкт приймання-передачі ОЗ-1Передано обладнання за договором міни в вартості по договоруСчет-фактураОтражена сума ПДВ 18% Акт приймання-передачі ОЗ-1Спісана первісна вартість переданого оборудованіяАкт приймання-передачі ОЗ-1Спісана нарахована амортизація по переданому оборудованіюАкт приймання-передачі ОЗ-1Спісано обладнання за залишковою стоімостіАкт взаімозачетаОтражено виконання зобов'язань за договором міниАкт про надання послуг.Учтени Витрати по консультаційним услугам.Бухгалтерская довідка - расчетВиявлен фінансовий результат від передачі обладнання  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  ? ? ?
 Облік матеріально-виробничих запасів
 14.  Рахунок-фактура текстильного комбінату, прибутковий ордерАкцептован рахунок за інформацію, що надійшла костюмну тканьПокупная вартість матеріалаТранспортний таріфІтогоНДС 18%  ? ?  ? ?  ? ?  ? ?
 15.  Виписка з р / рахунку в банку і платіжне порученіеОплачено за рахунком текстильного комбінату  ?  ?  ?  ?
 16.  Рахунок-фактура, прибутковий ордерАкцептован рахунок №44 галантерейної фабрики за надійшли: - фурнітуру; - ножиці і проч.НДС 18% Разом до оплати  ? ?  ? ?  ? ?  ? ?
 17.  Вимога на відпуск матеріалів зі складаОтпущено зі складу в облікових (покупних) цінах: закрійного уч-ку - ножніциЗакройному уч-ку - костюмна тканьШвейному уч-ку - фурнітура для оформлення костюмів        
 18.  Розрахунок бухгалтерііСпісиваются транспортно-заготівельні витрати за матеріалами, відпущеним у виробництво: закрійного ділянці (ножиці) закрійного ділянці (костюмна тканина)Примітка: Виконати розрахунок списаних сум ТЗВ  ? ?  ? ?  ? ?  ? ?
 19.  Сигнальне требованіеОтпущен зі складу закрійного ділянці підкладковий шовк на виправлення браку        
 20.  Розрахунок бухгалтерііСпісиваются ТЗВ по відпущеного зі складу підкладкового шовкуПримітка: Виконати розрахунок списаних сум ТЗВ  ?  ?  ?  ?
 Облік грошових коштів і розрахунків.
 21.  Прибутковий касовий ордер, виписка з р / счетаПолучено в касу на відрядні витрати і видачу зарплати.        
 22.  Видатковий касовий ордерВидано на відрядження Іванову А. І. згідно з наказом директора №46        
 23.  Авансовий звіт Іванова А. І.Согласно прикладеним документам витрачено за час відрядження: а) в межах норм, встановлених законодательствомб) понад норми, встановлені законодательствомв) підзвітною особою придбані зап. частини для верстата        
 24.  Прибутковий касовий ордерВнесен в касу Івановим А. І. залишок невикористаного авансу  ?  ?  ?  ?
 Облік розрахунків по оплаті праці
 25.  Відомість нарахування і розподілу заробітної плати та інших виплат.Начіслена і розподілена заробітна плата (за даними табеля, нарядів): Виробничим рабочімАУПІтого:        
 26.  Розрахунок бухгалтерііНачіслени відпускні робочому Петрову Н. А. (за даними для виконання завдання) ? ? ? ?
 27.  Розрахунок бухгалтерііНачіслени податки від суми заробітної плати (згідно операції №25 виробничим робітникам і АУП): Пенсійному фонду 28% Фонду соціального страхування 4% Фонду обов'язкового медичного страхування 3,6%  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?
 28.  Розрахунок бухгалтерііНачіслен страховий внесок на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних заболеваній.Размер страхового тарифу дорівнює 0,2  ?  ?  ?  ?
 29.  Розрахунок бухгалтерііНачіслено допомога по тимчасовій непрацездатності (за даними для виконання завдання)  ?  ?  ?  ?
 30.  Відомість нарахування і розподілу заробітної платиУдержан податок на доходи фізичних осіб        
 31.  Платіжна відомість, видатковий касовий ордерВидана з / плата в повному обсязі.  ?  ?  ?  ?
 Облік витрат на виробництво
 32.  Розрахунок бухгалтерііСпісани в повному обсязі загальногосподарські витрати на рахунок «Основне виробництво»  ?  ?  ?  ?
 33.  Розрахунок бухгалтерііСпісани в повному обсязі витрати на виправлення браку на рахунок «Основне виробництво»  ?  ?  ?  ?
 34.  Відомість випуску готової продукції. Розрахунок бухгалтеріі.Випущена з виробництва і прийнята на склад готова продукція  ?  ?  ?  ?
 Облік продажу продукції в момент відвантаження
 35. Договір поставки №12 з магазином «Одяг» рахунок-фактура і платіжна вимога-дорученняВідвантажено готову продукцію покупцеві і йому пред'явлені розрахункові документи за продукціюпо відпускними ценамНДС 18% Разом        
 36.  Рахунок-фактураНачіслен ПДВ за продану продукцію  ?  ?  ?  ?
 37.  Довідка бухгалтерііСпісивается пред'явлена ??до оплати відвантажена готова продукція за фактичною виробничою собівартістю на рахунок «Продажі»  ?  ?  ?  ?
 38.  Виписка з розрахункового счетаОплачена в повному обсязі покупцем відвантажена продукція  ?  ?  ?  ?
 39.  Рахунок-фактура, счетАкцептовани рахунки постачальників з виготовлення рекламної продукції-вартість робіт по договору- ПДВ 18% Разом до оплати  ? ?  ? ?  ? ?  ? ?
 40.  Розрахунок бухгалтерііНачіслен податок на рекламу        
 41.  Виписка банку з р / рах і платіжне порученіеПеречіслен податок на рекламу  ?  ?  ?  ?
 42.  Відомість розподілу витрат на продажуСпісиваются повністю витрати на продаж  ?  ?  ?  ?
 облік кредитів
 43.  Виписка банку з розрахункового счетаПредпріятіе отримало 10 січня на розрахунковий рахунок в банку кредит на закупівлю матеріалів на 2 місяці під 22% річних в размереВипіска банку з розрахункового счетаОплачено постачальнику за договором поставки матеріалів з розрахункового рахунку        
 44. Довідка бухгалтерії.Нараховані відсотки за користування грошима кредіта.Випіска з розрахункового счетаПогашена частина кредиту банку  ?  ?  ?  ?
 Облік фінансових результатів.
 45.  Розрахунок бухгалтерііВиявляется і списується результат від продажу продукції.  ?  ?  ?  ?
 46.  Розрахунок бухгалтерііПроізведени обов'язкові начісленія- податок на майно        
 47.  Податкова деклараціяПодлежіт відшкодуванню з бюджету ПДВ за витраченим матеріалами та наданих робіт і послуг  ?  ?  ?  ?
 48.  Закривається рахунок 91 ? ? ? ?
 49. Податкова декларація.Нараховано платіж з податку на прибуток (24% від податкової бази)  ?  ?  ?  ?
 50.  В кінці звітного періоду закривається рахунок 99 ? ? ? ?

В. Довідки до балансу:Довідка про заробітну плату. | Залишки матеріалів на складі на 1 січня 200 _ р
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати