Головна

практичні завдання

  1. I частина завдання
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. II частина завдання
  4. II. практичні завдання
  5. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  6. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.
  7. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.

завдання 1.За даними ф. №1 і табл. 7 проаналізувати ліквідність балансу (табл. 18).

Таблиця 18 Аналіз ліквідності балансу

 показники  нормативне значення  На початок року  На кінець року  Вим. (+, -) В динаміці
 1. Швидко реалізованих активи, тис. Руб.        
 2. Среднереалізуемие активи, тис. Руб.        
 3. Повільно реалізованих активів, тис. Руб.        
 4. Короткострокові зобов'язання, тис. Руб.        
 5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,15-0,25      
 6. Коефіцієнт проміжної ліквідності  0,7-1,0      
 7. Коефіцієнт покриття  2,0      

Завдання 2. За даними ф. №1 проаналізувати фінансову стійкість організації через розрахунки забезпеченості запасів джерелами на початок і кінець року (табл. 19).

Таблиця 19 Аналіз фінансової стійкості

 показники  На початок року  На кінець року
 1. Чистий оборотний капітал (ЧОК)    
 2. ЧОК і довгострокові зобов'язання (ДО)    
 3. ЧОК, ДО і короткострокові зобов'язання (КЗ)    
 4. Запаси (3)    
 5. Забезпеченість запасів на початок року: а) ЧОК - 3 б) ЧОК + ДО - 3 в) ЧОК + ДО + КО-3    
 6. Забезпеченість запасів на кінець року: а) ЧОК-3 б) ЧОК + ДО - 3 в) 40 + ДО + КО - 3    

За даними п. П. 5 і 6 табл. 19 визначити тип фінансової стійкості організації та її зміна в динаміці.

Завдання 3. За даними ф. №1 проаналізувати фінансову стійкість організації через розрахунки відносних показників (табл. 20).

Таблиця 20

Аналіз фінансової стійкості

 показники  нормативне значення  На початок року  На кінець року  Вим. (+, -) В динаміці
 1. Власний капітал, тис. Руб.        
 2. Позиковий капітал, тис. Руб.        
 3. Всі джерела, тис. Руб.        
 4. Необоротні активи, тис. Руб.        
 5. Оборотні активи, тис. Руб.        
 6. Чистий оборотний капітал, тис. Руб.        
 7. Коефіцієнт автономії        
 8. Коефіцієнт фінансового левериджу        
 9. Коефіцієнт забезпеченості ЧОК оборотних активів        
 10. Коефіцієнт маневреності        

Завдання 4. Розрахувати клас кредитоспроможності організації, використавши підсумки розрахунків показників в табл. 3, 18, 20. Спочатку треба встановити клас показника, використавши відповідні нормативні значення (табл. 21).

Таблиця 21
 Визначення класу показників,. = ",.., ..-" - ..

 показники  Нормативні значення
 1 клас  2 клас  3 клас
 1. Коефіцієнт проміжної ліквідності  0,7 і>  0,5 до 0,7  <0,5
 2. Коефіцієнт покриття  2и>  1 до2 ...  <1
 3. Оборотність активів  Ускор.  Без вим.  Спізнюся.
 4. Коефіцієнт автономії  0,5 і>  0,3 до 0,5  <0,3
 5. Рентабельність продажів,%  15 і>  10 до 15  <10
 Таблиця 22

Далі оцінюємо кредитоспроможність організації (табл. 22). оцінка кредитоспроможності

 показники  Фактичне значення на кінець року  клас показника  Кількість балів  Рейтинг в балах
 1. Коефіцієнт проміжної ліквідності      ---
 2. Коефіцієнт покриття    
 3. Оборотність оборотних активів      
 4. Коефіцієнт автономії      
 5. Рентабельність,%      

Завдання 5. Оцінити структуру балансу на основі нормативних і фактичних значень коефіцієнтів на початок і кінець року, використавши дані таблиць №18, 20 (табл., 23).

Таблиця 23 Показники структури балансу

 показники  На початок року  На кінець року
 1. Коефіцієнт покриття    
 2. Коефіцієнт забезпеченості ЧОК оборотних активів    

Виходячи із ситуації, що структури балансу (задовільною або незадовільною), розрахувати відповідний коефіцієнт платоспроможності (її втрати або відновлення), використавши формулу, наведену в теоретичних засадах теми 5,

За результатом аналізу зробити висновки:,. ¦.

а) про ступінь ліквідності балансу;

б) про тип фінансової стійкості організації за значенням абсолютних
 показників;

в) про фінансову стійкість організації за значенням коефіцієнтів і
 їх зміни в порівнянні з нормативними значеннями і в динаміці;


г) про клас кредитоспроможності організації на основі рейтингу і можли
 ності її кредитування;

д) про структуру балансу організації, її динаміці і можливостях сохране
 ня або втрати платоспроможності.

Контрольні питання

1.Чи вплинуло сформовані стан сліквідністю балансу на платі
 жеспособность організації?

2. УсеЧи три коефіцієнта ліквідності цікаві для інших суб'єктів
 економіки?

3. Як можна контролювати поточну платоспроможність організації?

4. Від оптимального співвідношення яких показників залежить фінансова ус
 тойчивость?

5. Чи завжди використання кредиту говорить про фінансові труднощі?

6. Ризик банкрутства і банкрутство відображають однакову ситуацію для ор
 ганізації чи ні?Аналіз джерел формування активів | Теоретичні основи

Вступ | Теоретичні основи | практичні завдання | Теоретичні основи | Аналіз фінансових результатів від продажу продукції | Теоретичні основи | Аналіз рентабельності продукції | Теоретичні основи | В "¦" "д | Аналіз оборотних активів за можливості реалізації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати