Головна

В "¦" "д

де про ! Д) - Тривалість одного обороту оборотних активів в днях: СО - Середні залишки оборотних активів, тис. Руб. (Як середнє арифметичне або хронологічні); В - Виручка від продажу продукції, тис. Руб .; Д -число днів в аналізованому періоді (360, 180, 90).

При аналізі тривалості одного обороту оборотних активів визначається прискорення або уповільнення оборотності і економічний результат зміни оборотності: відносне вивільнення коштів з обороту або додаткове залучення коштів в оборот.

Зміна оборотності оборотних активів відбувається під впливом зміни середніх залишків оборотних активів і виручки від продажу продукції. Факторний аналіз зазвичай проводиться способом ланцюгової підстановки. У процесі аналізу можуть розраховуватися і приватні показники оборотності: запасів, дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів.

Питання для самостійної роботи

1. Назвіть напрямки аналізу стану активів.

2. На які групи діляться активи за часом використання?

3. Що таке поточний і прогнозний виробничий потенціал?

4. Як групуються активи за ступенем реалізації?

5. Про що свідчить динаміка зміни структури оборотних акти
 вов за ступенем реалізації?

6. Що являють собою чисті активи і як вони розраховуються?

7. Що повинно відбуватися з статутним капіталом при зменшенні величи
 ни чистих активів?

8. Назвіть показники ефективності використання активів організації.

9. Як порахувати економічний результат зміни оборотності
 оборотних активів?

10. Які чинники впливають на зміни оборотності оборотних акти
 вов? Методика розрахунку їх дії. -,

11. Як можна розрахувати приватні показники оборотності оборотних
 активів?Теоретичні основи | Аналіз оборотних активів за можливості реалізації

Вступ | Теоретичні основи | практичні завдання | Теоретичні основи | Аналіз фінансових результатів від продажу продукції | Теоретичні основи | Аналіз рентабельності продукції | Теоретичні основи | Аналіз джерел формування активів | практичні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати