Головна

Теоретичні основи

  1. I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  2. II. Основи наукових досліджень
  3. III. Методологічні основи історії
  4. III. Основи наукових знань
  5. IV. Методичні засади викладання предмета
  6. IX. Основи системного автоматизованого синтезу
  7. " Міф революції ... грунтується на нашій метафізичної незадоволеності існуванням.

Основну частину прибутку організації отримують від продажу продукції, робіт, послуг. Тому вони зацікавлені в факторному аналізі прибутку від продажів і пошуку шляхів її зростання (зниження збитків).

Прибуток (збиток) від продажів визначається як різниця між виручкою і повною собівартістю проданих товарів, продукції. Якщо виручка більше повної собівартості, то це свідчить про прибуток, а зворотна ситуація - про збиток.

На фінансовий результат від продажів впливають ряд факторів:

1) зміна реалізаційних цін: зростання цін збільшує прибуток і наобо
 рот;

2) зміна собівартості продажів: зниження собівартості збільшує
 прибуток, а зростання знижує її;

3) зміна обсягу продажів; збільшення обсягу збільшує прибуток, і
 навпаки;

4) зміна структури продажів: збільшення в загальному обсязі продажів більш
 рентабельних видів продукції призводить до зростання прибутку, навпаки, збільшен
 ня питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції викличе
 зменшення прибутку.

Факторний аналіз дозволяє визначити можливі резерви зростання прибутку або зниження збитків від реалізації.

Аналіз прибутку від продажів здійснюється за даними ф. №2 за звітний і минулий періоди. При порівнянні з планом використовуються дані фінансового плану. Визначення впливу чинників вимагає ще розрахунку скоригованих показників базового періоду в перерахунку на фактичний обсяг реалізації. Зазвичай це робиться за аналітичними даними організації про структуру продукції.

Для підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження залишків нереалізованої продукції залучаються дані другого розділу балансу і величини коефіцієнта у вигляді відношення вартості нереалізованої продукції в цінах реалізації до її виробничої собівартості.


Вопросидля самостійної роботи

1. Які фінансові результати від продажу продукції може отримати
 організація і як вони розраховуються?

2. Які фактори впливають на зміну фінансового результату
 від продажу?

3. Яка методика розрахунку впливу факторів на зміну фінансового
 результату від продажу?

4. Назвіть можливі резерви зростання прибутку (зниження збитків) від про
 жу продукції. .практичні завдання | Аналіз фінансових результатів від продажу продукції

Вступ | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Аналіз рентабельності продукції | Теоретичні основи | В "¦" "д | Аналіз оборотних активів за можливості реалізації | Теоретичні основи | Аналіз джерел формування активів | практичні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати