Головна

практичні завдання

  1. I частина завдання
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. II частина завдання
  4. II. практичні завдання
  5. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  6. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.
  7. III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.

Завдання 1. За даними ф. №2 організації проаналізувати динаміку і структуру фінансових результатів (табл. №1).

, «.; ¦ Таблиця 1 Аналіз фінансових результатів

 № п / п  показники  Минулий рік  Звітній рік  Зміни (+, -)
 тис. руб. %
 Виручка від продажу        
 Собівартість проданих товарів, продукції        
 Валовий прибуток        
 Комерційні і управлінські витрати        
 Повна собівартість проданих товарів, продукції        
 Прибуток від продажу,        
 в% від виробленого        
 інші доходи        
 Інші витрати        
 Інша прибуток (збиток).        
 в% від виробленого        
 Разом прибуток звітного періоду        
 відкладені податкові активи        
 Відкладені податкові зобов'язання        
 оподатковуваний прибуток        
 Податок на прибуток        
 Чистий прибуток (збиток) звітного періоду        

Завдання 2. За результатами аналізу визначити явні резерви зростання прибутку (зниження збитку), зробити висновки:

а) про зміну динаміки окремих видів прибутку (збитку);

б) про зміну питомої ваги окремих видів прибутку (збитку);

в) про можливі резервах зростання прибутку (зниження збитку).


Контрольні питання

1.Що таке динаміка фінансових результатів і яка ситуація тут бо
 леї сприятлива для організації?

2. Що таке структура фінансових результатів і що вона відображає?

3. Які статті доходів і витрат враховуються при визначенні іншої
 прибутку (збитку)?

4. Назвіть явні резерви зростання прибутку (зниження збитку).Теоретичні основи | Теоретичні основи

Вступ | Аналіз фінансових результатів від продажу продукції | Теоретичні основи | Аналіз рентабельності продукції | Теоретичні основи | В "¦" "д | Аналіз оборотних активів за можливості реалізації | Теоретичні основи | Аналіз джерел формування активів | практичні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати