Головна

Теоретичні основи

  1. I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  2. II. Основи наукових досліджень
  3. III. Методологічні основи історії
  4. III. Основи наукових знань
  5. IV. Методичні засади викладання предмета
  6. IX. Основи системного автоматизованого синтезу
  7. " Міф революції ... грунтується на нашій метафізичної незадоволеності існуванням.

Кінцевим фінансовим результатом діяльності організації є прибуток або збиток. Прибуток відображає абсолютну ефективність діяльності організації в усіх напрямках: виробничої, сбито-


постачальницької, фінансової, інвестиційної. Збитки організація може отримувати, але не систематично. Вони повинні покриватися з резервного фонду або майбутніх прибутків.

Аналіз фінансових результатів, визначення прибутку (збитку) від звичайних видів діяльності та іншої прибутку (збитку) проводиться за даними звіту про фінансові результати форми №2. Звичайний вид діяльності - діяльність, яка зафіксована статутом і від якої організація має дохід у вигляді виручки від продажу (реалізації).

Прибуток (збиток) від продажувизначається як різниця між виручкою від продажу і повною собівартістю, що включає собівартість від проданих товарів, продукції, послуг, а також комерційні і управлінські витрати.

У процесі аналізу може визначатися проміжний фінансовий результат у вигляді валовий (маржинальної) прибутку (збитку).Цей результат є різниця між виручкою і тільки собівартістю продажів. Як видно, визначення валового прибутку пов'язане з розподілом витрат на змінні (собівартість продажів) і постійні (управлінські і комерційні) витрати. Цей поділ витрат залежно від обсягу продукції використовується в оцінці беззбитковості виробництва.

Інша прибуток (збиток)визначається як різниця між іншими доходами та витратами. Додавання двох фінансових результатів дає загальний кінцевий фінансовий результат - прибуток (збиток) звітного періоду дона-вання. До нього додаються і віднімаються суми, що відображають особливості податкового обліку та повноту внесків до бюджету податків за минулий період: відкладені податкові активи і відкладені податкові зобов'язання. Після цих розрахунків у організації утворюється оподатковуваний прибуток, з якої сплачуються поточний податок на прибуток та інші обов'язкові платежі з прибутку.

Частина, що залишилася величина фінансового результату називається чистим прибутком (збитком) звітного періоду.Вона формується з урахуванням фінансових результатів від надзвичайних обставин. Чистий прибуток залишається в розпорядженні організації і використовується нею самостійно (якщо інше не передбачено статутом організації). Розподіл прибутку здійснюється на основі фінансового плану організації. Тут джерелом інформації крім ф. №2 виступає звіт про зміни капіталу ф. №3. Залишок від вирахування суми розподілу чистого прибутку називають нерозподіленим прибутком (непокритим збитком). Нерозподілений прибуток характеризує можливості збільшення власності акціонерів (пайовиків), зростання власного капіталу організації.

Аналіз фінансових результатів проводиться по горизонталі і вертикалі за один або ряд звітних періодів.

Питання длясамостоятельной роботи

1.Яке значення аналізу фінансових результатів в умовах ринку?

2. Назвіть види фінансових результатів.

3. Як визначається фінансовий результат від звичайної діяльності?


4. Що таке валовий (маржинальний) прибуток (збиток)?

5. Як розрахувати іншу прибуток (збиток)?

6. Як утворюється оподатковуваний прибуток?

7. Як утворюється чистий прибуток (збиток)?

8. Назвіть шляхи розподілу чистого прибутку.

9. Що таке нерозподілений прибуток (непокритий збиток) і які віз
 можливості дає вона (він) організації?

10. Що таке беззбитковість виробництва і як розраховується точка без
 збитковості?Вступ | практичні завдання

Теоретичні основи | Аналіз фінансових результатів від продажу продукції | Теоретичні основи | Аналіз рентабельності продукції | Теоретичні основи | В "¦" "д | Аналіз оборотних активів за можливості реалізації | Теоретичні основи | Аналіз джерел формування активів | практичні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати