Головна

Функції теорії держави і права

  1. Chmod права спісок_файлов
  2. D) основні ознаки права.
  3. I) Підсекція Цивільного права і Цивільного процесу (ауд.31)
  4. I) Підсекція Кримінального права та кримінального процесу
  5. I. Джерела права
  6. I. Основні поняття математичної теорії ПОЛЯ
  7. I. Основи молекулярно-кінетичної теорії

Значення теорії держави і права найбільш повно розкривається в її функціях.

1. Гносеологічна функція. Гносеологія - це теорія пізнання, вивчення дійсності. Всі науки виконують цю функцію. Стосовно до теорії держави і права - це вивчення і пояснення процесів, що відбуваються в державно-правовій сфері, визначення їх сутності та змісту, а також тенденцій розвитку.

2. Онтологічна функція. Онтологія - вчення про буття. Теорія держави і права відповідає на питання, що таке держава, право, як вони виникли, в силу яких причин, що вони представляють в даний час, яка їх доля в майбутньому і т. Д.

3. Евристична функція. Евристика - це мистецтво знаходження істини, нових відкриттів. Теорія держави і права не обмежується пізнанням і поясненням основних закономірностей державно-правових явищ, а також відкриває нові закономірності в прогресі державно-правових явищ.

4. методологічна функція полягає в тому, що виробляються теорією держави і права методи пізнання державно-правових явищ використовуються галузевими науками як засіб вирішення галузевих теоретичних проблем. Методологічна функція проявляється і в розробці в рамках теорії держави і права прийомів і способів використання різних областей знання для вирішення теоретичних проблем юриспруденції.

5. ідеологічна функція властива всім суспільним наукам, т. К. будь-яка громадська наука відіграє світоглядну роль.

6. Виховна функція проявляється в трьох формах:

- навчальної, т. К. покликана ознайомити з вихідними поняттями правової науки, навчати прийомам юридичної техніки, тлумачення юридичних норм і актів і т. д .;

- виховання поваги до права, закону, підвищенню правової культури, т. К. дає знання про сутність, призначення держави і права в сучасному суспільстві;

- правильному орієнтуванні державних органів, посадових осіб, засобів масової інформації в сфері державно-правового життя. Особливо це стосується органів правосуддя, прокуратури, інших правоохоронних органів.

7. Прикладна функція, зміст якої досить об'ємно і різноманітне: розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, поліпшенню правотворчій і правозастосовчій діяльності держави, прийняття найбільш досконалих нормативних правових актів, своєчасному виявленню малоефективних або застарілих правових норм, правильному з'ясуванню змісту актів, виявлення прогалин, протиріч, ефективності правових норм і т. Д.

8. прогностична функція, Яка полягає в тому, що на основі закономірностей в розвитку держави і права загальна теорія висуває прогнози їх подальшого розвитку, здійснює наукове передбачення щодо не тільки окремих державно-правових інститутів, але і динаміки злочинності, подальшого розвитку державно-правового життя країни і регіонів.

9. Управлінська (політична) функції, зміст якої полягає у виробленні методів і засобів для перебудови правових і державних інститутів, подальшого зміцнення законності, а також формування органів державної влади; дана функція створює умови для забезпечення науковості державного управління, побудови наукових основ як для внутрішньої, так і для зовнішньої політики.Місце теорії держави і права в системі суспільних наук і в системі юридичних наук | Частнонаучние (приватні, спеціальні) методи.

Недержавні освітні установи ВИЩОЇ ОСВІТИ Санкт-Петербурзький ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ | Суслин Е. В., Рибін Д. В. | Розділ іі. загальна теорія держави | Глава 3. Правове свідомість і правова культура | Глава 8. Реалізація права і правозастосовна діяльність. тлумачення права | Глава 11. Право і правова система. Основні правові системи сучасності | Об'єкт і предмет науки теорії держави і права | Основні теорії походження держави | Особливості виникнення права | Основні вчення про право |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати