На головну

Нормативи допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів

  1. A. пароподібні наркотичні речовини вводять через трубку безпосередньо в трахею або в бронх
  2. I ВИЗНАЧЕННЯ ВИКИДІВ газоподібних ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ЗА ДАНИМИ інструментальних ЗАМІРІВ
  3. II. КУРУГОВОРОТ ВОДИ І ЩО МІСТЯТЬСЯ В НІЙ РЕЧОВИН
  4. III. ФАКТОРИ ВПЛИВАЮТЬ НА КРУГОВОРОТ РЕЧОВИН У ПРИРОДІ
  5. IV. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА кругообіг речовин у природі
  6. N Для охолодження елементів під час пайки застосовують випарний метод (нанесення дози випаровується речовини), обдування газом, спеціальні термоекрани.
  7. N Тому потрібна ретельна промивка плат відразу ж після пайки, іноді із застосуванням речовин, що нейтралізують кислотні флюси.

Нормативи допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів встановлюються для стаціонарних, пересувних і інших джерел впливу на навколишнє середовище суб'єктами господарської та іншої діяльності виходячи з нормативів допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище, нормативів якості навколишнього середовища, а також технологічних нормативів.

Технологічні нормативи встановлюються для стаціонарних, пересувних і інших джерел на основі використання найкращих існуючих технологій з урахуванням економічних і соціальних факторів.

При неможливості дотримання нормативів допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів можуть встановлюватися ліміти на викиди і скиди на основі дозволів, що діють тільки в період проведення заходів з охорони навколишнього середовища, впровадження найкращих існуючих технологій і (або) реалізації інших природоохоронних проектів з урахуванням поетапного досягнення встановлених нормативів допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів.

Встановлення лімітів на викиди і скиди допускається тільки при наявності планів зниження викидів і скидів, узгоджених з органами виконавчої влади, що здійснюють державне управління в галузі охорони навколишнього середовища.

Викиди і скиди хімічних речовин, у тому числі радіоактивних, інших речовин і мікроорганізмів в навколишнє середовище в межах встановлених нормативів допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів, лімітів на викиди і скиди допускаються на підставі дозволів, виданих органами виконавчої влади, що здійснюють державне управління в галузі охорони навколишнього середовища.

Нормативи утворення відходів виробництва та споживання і ліміти на їх розміщення встановлюються з метою запобігання їх негативного впливу на навколишнє середовище відповідно до Федерального закону №89 ФЗ «Про відходи виробництва та споживання».

Нормативи допустимих фізичних впливів на навколишнє середовище

Нормативи допустимих фізичних впливів на навколишнє середовище встановлюються для кожного джерела такого впливу виходячи з нормативів допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище, нормативів якості навколишнього середовища і з урахуванням впливу інших джерел фізичних впливів.

Нормативи допустимого вилучення компонентів природного середовища - нормативи, встановлені відповідно до обмежень обсягу їх вилучення з метою збереження природних і природно-антропогенних об'єктів, забезпечення сталого функціонування природних екологічних систем і запобігання їх деградації. Нормативи допустимого вилучення компонентів природного середовища та порядок їх встановлення визначаються законодавством про надра, земельних, водних, лісових законодавством, законодавством про тваринний світ і іншим законодавством в області охорони навколишнього середовища, природокористування та відповідно до вимог в області охорони навколишнього середовища, охорони та відтворення окремих видів природних ресурсів, встановленими цим законом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації в області охорони навколишнього середовища. Нормативи допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище встановлюються для суб'єктів господарської та іншої діяльності з метою оцінки і регулювання впливу всіх стаціонарних, пересувних і інших джерел впливу на навколишнє середовище, розташованих в межах конкретних територій і (або) акваторій. Нормативи допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище встановлюються по кожному виду впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище і сукупного впливу всіх джерел, що знаходяться на цих територіях і (або) акваторіях. При встановленні нормативів допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище враховуються природні особливості конкретних територій і (або) акваторій. З метою державного регулювання впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище, оцінки якості навколишнього середовища відповідно до цього Закону, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативно-правовими актами суб'єктів Російської Федерації можуть встановлюватися інші нормативи в області охорони навколишнього середовища.

 Нормативи допустимого впливу на навколишнє середовище | Концепції глобального розвитку цивілізації. Межі економічного зростання. Причини конфлікту між економічними та екологічними структурами суспільства.

ЕКОЛОГІЯ | Матеріал для підготовки до заліку та написання | Вступ | Тема 1. Проблеми взаємодії суспільства і природи. Історія екології. | Тема 2. Предмет і завдання, основні принципи охорони навколишнього середовища. | Об'єкти охорони навколишнього середовища | Тестові завдання. | Тема 3. Антропогенний вплив на екосистеми. | Тестові завдання. | Тема 4. Поняття про біосферу. Вчення В. І. Вернадського про біосферу, її функції, круговорот речовин. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати