На головну

Завдання 1.

  1. III ситуаційні задачі ПО ЗАГАЛЬНОЇ ГІСТОЛОГІЇ
  2. III. практична задача
  3. O Завдання секретаря - ведення документації, вирішення організаційних задач.
  4. Боротьба з тероризмом - спільне завдання
  5. У даній ситуації завданнями кадрового менеджменту є наступні.
  6. Зовнішня компонентна структура навчальної діяльності (мотивація і навчальне завдання).
  7. Питання 2: Завдання та методи роботи жіночої консультації.

Є дані про розподіл зайнятих в економіці міста за формами власності в 2007 р

 Форма власності  Чисельність зайнятих, людина
 Державна, муніципальна  240 150
 приватна  338 140
 Власність громадських і релігійних організацій  4 900
 Змішана, російська  49 180
 Іноземна спільна з російською та іноземна  20 230
 Всього зайнято в економіці  652 600

1. визначити структуру зайнятих в економіці міста за формами власності

2. Розрахуйте відносні величини координації - за базу порівняння прийняти чисельність зайнятих на підприємствах приватної форм власності

Завдання 2.

Відомі дані про динаміку обсягу виробництва двигунів на підприємстві за 2001 - 2006 рр., Тс. шт.

 рік  ОВС,% до 2001 р  ОВС,% до попереднього року
 ---  ----
 ....  103,1
 104,7  ...
 106,9  ...
 ...  104,1
 ...  102,9

Визначте відсутні в таблиці показники

Завдання 3.

За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку введення в дію будівель в РФ:

 Будинки, введені в дію  кількість будівель  Загальний будівельний об'єм будівель, млн. м3  Загальна площа будівель, млн. м3
 всього:  146 190  159 033  265,4  304,2  66,3  75,6
 В тому числі:            
 житлового призначення  135 614  148 721  202,2  234,4  54,8  62,3
 нежитлового призначення  10 576  10 312  63,2  69,8  11,5  13,3
 з них:            
 промислові  2 211  1 951  20,5  20,4  2,5  2,5
 с \ г  1 094  2,9  6,3  0,8  1,5
 комерційні  3 801  3 701  19,2  18,7  3,5  3,9
 навчальні  6,0  7,0  1,3  1,4
 системи з \ про  4,4  5,4  1,0  1,3
 інші  2 911  2 449  10,2  12,0  2,4  2,7


Заняття 3-4. Розрахунок абсолютних і відносних статистичних величин | Заняття 5-7. Розрахунок середніх величин, показників центру розподілу і структурних характеристик варіаційного ряду

НОУВПО гуманітарний університет | I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ | Вимоги до результатів освоєння дисципліни | II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДІСІЦІПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ | Практичних занять з дисципліни | Заняття 1-2. Зведення і групування матеріалів статистичних спостережень. ряди розподілу | Завдання 3. | Завдання 1. | Заняття 8-10. Індекси кількісних і якісних показників. Індекси постійного і змінного складу, індекси структурних зрушень | Завдання 4. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати