Головна

I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ

  1. I Загальна характеристика роботи
  2. I. Загальна довжина грифа не повинна перевищувати 2.4м, за винятком спеціального грифа для присідань і станової тяги.
  3. I. Загальна характеристика
  4. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  6. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка

1. Вимоги до рівня підготовки студентів

Для успішного вивчення дисципліни студенти повинні володіти наступними компетенціями:

загальнокультурних:

володінням культурою мислення, здатність до сприйняття, узагальнення та економічного аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-5);

умінням логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову (ОК-6),

здатністю відстоювати свою точку зору, не руйнуючи відносини (ОК-7);

готовністю до кооперації з колегами, до роботи на загальний результат, володінням навичками організації та координації взаємодії між людьми, контролю і оцінки ефективності діяльності інших (ОК-8);

знанням і вмінням використовувати нормативні правові документи у своїй професійній діяльності (ОК-10);

прагненням до особистісного і професійного саморозвитку, умінням розставляти пріоритети, ставити особисті цілі, здатність вчитися на власному досвіді і досвіді інших (ОК-11);

усвідомленням соціально-економічної значущості майбутньої професії, володінням високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК-13);

наявністю уявлення про роль і значення інформації та інформаційних технологій у розвитку сучасного суспільства і економіки знань (ОК-17);

володінням основними методами, способами і засобами отримання, зберігання і переробки інформації, наявністю навичок роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією (ОК-18);

здатністю працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах і корпоративних інформаційних системах (ОК-19).НОУВПО гуманітарний університет | Вимоги до результатів освоєння дисципліни

II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДІСІЦІПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ | Практичних занять з дисципліни | Заняття 1-2. Зведення і групування матеріалів статистичних спостережень. ряди розподілу | Завдання 3. | Заняття 3-4. Розрахунок абсолютних і відносних статистичних величин | Завдання 1. | Заняття 5-7. Розрахунок середніх величин, показників центру розподілу і структурних характеристик варіаційного ряду | Завдання 1. | Заняття 8-10. Індекси кількісних і якісних показників. Індекси постійного і змінного складу, індекси структурних зрушень | Завдання 4. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати