На головну

Практичне заняття 16.

  1. V. Зміст теми заняття
  2. V. Зміст теми заняття
  3. V. Зміст теми заняття
  4. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ.
  5. VІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  6. VІ. Практичне застосування учнями знань. Виконання з'єднань деталей аплікації.
  7. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття

Прикметник у професійному мовленні

План

1. Використання прикметників у професійному мовленні.

2. Ознаки якісних прикметників.

2. Особливості творення ступенів порівняння якісних прикметників.

4. Якісні прикметники, від яких не утворюються ступені порівняння.

3. Написання складних прикметників.

Література

1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 486 ,

2. 3убков М. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2002. - С.193-201

3. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.363-367.

4. Читай і знай : Довід.-практикум з граматики та стилістики сучас. укр мови./Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, Л. Ф. Ціпцюра. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. - С.22-27.

5. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред.. В. В. Різуна. - Київ: Либідь,2003. - С.68-69

6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. - К., 2003.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1. Які ви знаєте прикметники за значенням ? Які з них активно використовуються у професійному мовленні ?

2. Які за значенням прикметники завжди мають похідну основу і можуть бути синонімами до конструкцій, що складаються з іменників і прийменника (сад із яблунь, село за рікою) ? Наведіть приклади таких прикметників у сполученні з іменниками. Наведіть термінологічні словосполучення з цими прикметниками.

3. Яке значення виражають якісні прикметники?

4. Яке значення мають присвійні прикметники? Від яких іменників, за допомогою яких суфіксів вони утворюються? Чи властиві такі прикметники професійному мовленню? Наведіть приклади стійких словосполучень, до складу яких входять присвійні прикметники.

5. Що означають і як утворюються форми вищого ступеня порівняння( проста, складена) і найвищого ступеня порівняння (проста, складна, складена)? Які форми властиві професійному мовленню?

6. Від яких якісних прикметників не утворюються ступеневі форми?

7. У яких формах прикметників випадають суфікси - к, -ок, -ек (тонкий, широкий, далекий) ?

8. За яких умов при творенні ступенів порівняння прикметників суфікс змінюється на жч ? ( Підказку знайдіть у прикметниках дорогий, важкий, низький).

9. Чи є нормативними для української мови безприйменникові порівняльні конструкції сестра старша брата, масштаби значніші наших ?

10. Коли складні прикметники пишуться разом?

11. Коли складні прикметники пишуться через дефіс?

12. У якому випадку прислівник не зливається в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником ? (Підказка : абсолютно сухий, суспільно корисний, суспільно необхідний ).

13. Яку роль у правописі складних прикметників відіграє значення сурядного чи підрядного звязку між компонентами словосполучення?

Завдання 2 . Які з наведених прикметників використовуються в офіційно-ділових текстах?

Заводський, директорський, директорів, чорний, чорніший, чорнявий, більш чорний, найчорніший, Петрів, Людмилин, малий, малесенький, батьківський, батьків, викладацький, зелений, зеленуватий, найзеленіший, депутатський, демпінговий, заячий.

Завдання 3. Подані розмовні форми замініть офіційними зворотами.

Петренків паспорт, височезна споруда, бухгалтерів звіт, продукція доброї якості, обіймати дуже високу посаду, точнісінько так, щонайкраще виразити думку, найцінніша річ.

Завдання 4. Утворіть форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Поясніить творення синтетичних й аналітичних форм.

Бадьорий, густий, вузький, дорогий, дужий, гарний, поганий, таємний, синій, важкий, високий, змістовний, красивий, відповідальний, інтелігентний.

Завдання 5. Знайдіть прикметники, у яких порушено норму творення форм ступенів порівняння прикметників

Найшвидший, похмуріший, величезніший, довший, жорстокіший, приємніший, солодший, пречудовіший, ближчий, найгарніший, демократичніший, скромніший, премудріший, ліпший, довший, миліший, товстіший, предобріший , найбільш характерніша, самий красивий.

Завдання 6. Від наведених прикметникві утворіть ступені порівняння, де можливо.

Правильний, подальший, значний, прекрасний, малий, гнідий, ситий, навчальний, економічний, економний, активний, вишневий, жовтуватий, складний, чисельний, численний, дрібненький, висококваліфікований, виразний, босий, величезний.

Завдання 7. Перекладіть українською мовою.

Тончайшие оттенки. День короче ночи. Величайшее открытие. Самый дорогой человек. В кратчайший срок. Высшая мера наказания. Лучший студент. Высшее качество. Людмила выше брата.

Брат внимательнее сестры. Берись за дела поважнее. Крупные предприятия.

Завдання 8. Поясніть, чому присвійні прикметники у складі поданих нижче словосполучень переходять в якісні. Що вони означають ?

Заяча душа, бабине літо, гордіїв вузол, крокодилячі сльози, орлиний ніс, вовчий апетит, орлиний зір, ведмежа послуга, авгієві стайні, петрові батоги, адамове яблуко, козяча ніжка.

Завдання 9. Знайдіть помилки в реченнях. Виправте їх.

1. Вони чекали більш конкретнішої відповіді на своє питання. 2. Мати була для неї самою близькою людиною. 3. Золотіших рук ніж у батька немає ні в кого. 4. На мою думку, найпрекрасніші твори належать перу Тараса Григоровича. 5. Серед неповнолітніх злочинців він найпрофесійніший кишеньковий злодій. 6. Моя сукня бордовіша за твою .

7. Новозбудована споруда гарніша всіх на цій площі. 8. Найпівнічніший за земній кулі ліс росте на Таймирі.

Завдання 10 . Поясніть написання поданих слів разом, окремо , через дефіс.

(Цивільно) правовий,(багато)галузевий, (земельно) кадастровий, (аграрно)правовий, (кредито)спроможний, (авіа)хімічний,( автомобільно) шляховий, ( авіаційно) спортивний, (взаємо) вигідний, (вище) зазначений, (дитячо) юнацький, (квазі)науковий,( матеріально) забезпечений, (навчально)виробничий, (напів)офіційний, (церковно)слов'янський, (нафто)переробний, (десяти)відсотковий, (зовнішньо)політичний, (військово)спортивний, (політико)економічний,( складно) підрядне, (діаметрально) протилежний, (опукло)ввігнутий, (народно) поетичний, (первісно)общинний, (всесвітньо)історичний, (віце)президентський, (кисло)молочний.

Самостійна робота.

Написання прес-релізу

Література

1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 232-236.

2. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.363-367.

Завдання 11. Дайте відповіді на запитан

1. 1. Які ви знаєте види прес-релізів? 2. Що є підставою для складання прес-релізу ? Назвіть особливості тексту прес-релізу ( заголовок, головна новина - у першому абзаці, кінець - загальна інформація про компанію). 3Які мовні вимоги до прес-релізу? Розкажіть про правила його оформлення.

Завдання 12 . Виберіть правильні варіанти формулювання.

1. Прес-реліз - це... а) науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті; б) висновки уповноваженої особи про наукові роботи, виставки, фільми; в) коротке повідомлення для преси про певну важливу подію.

2. Мета прес-релізу формулюється:

а) після тексту;

б) перед текстом;

в) всередині тексту.

3. Мета прес-релізу має містити:

а) найважливішу інформацію вашого повідомлення в кількох вступних рядках;

б) прохання написати про певну подію на сторінках газети;

в) адресу й контактний телефон відправника.

4. У прес-релізі повідомляють:

а) інформацію, що потенційно не здатна привернути увагу;

б) про подію, яка відбулася давно;

в) інформацію, що є цікавою, важливою для широкого
кола читачів.

Завдання 13. Підготуйте прес-реліз до PR- акції "Молодь за професіоналізм і якісну освіту».Практичне заняття 15. | Практичне заняття 17.

Практичних занять | Практичне заняття 1. | Б) джерела лексичних норм. | Практичне заняття 3. | Вимоги до тексту документа. | Ст. оперуповноважений | Написання заяви. | Правопис власних назв | Практичне заняття 8. | Практичне заняття 9. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати