На головну

Класифікація АТС

  1. I.3.2. Класифікація аутистических проявів
  2. III. Класифікація правових актів, видаваних ОФСБ
  3. III.1.3. ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ СЛУХОВИЙ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ
  4. LКлассіфікація ступенів тяжкості токсикозу
  5. V. Класифікація голосних звуків. Ряд і підйом. Додаткова артикуляція (лабиализация). Довгота і стислість звуків. Монофтонги, дифтонги, трифтонги.
  6. V. КЛАСИФІКАЦІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
  7. Абсцес легені (АБ). Класифікація, клініка, лікування.

Істотний вплив на принципи побудови АТС і їх експлуатаційно-технічні можливості надає система обладнання.

За цією ознакою АТС прийнято ділити на електромеханічні, механікоелектронние, квазіелектронні і електронні.

За типом основного комутаційного приладу, використовуваного для побудови комутаційного поля, АТС поділяються на АТС з шукачами і на АТС із з'єднувачами.

До АТС з шукачами відносять крокові і декадно-крокові АТС. Це АТС першого покоління, розвиток яких почалося з винаходу братами Строуджер в 1889 р конструкції крокового шукача.

АТС на соединителях - це сучасні АТС другого, третього і четвертого покоління. До них відповідно належать:

- АТС координатної системи (АТС-К), комутаційне поле яких реалізовано на релейних багаторазових координатних соединителях (МКС);

- - АТС квазіелектронних системи (АТС- КЕ), комутаційне поле яких утворено на базі герконовий реле;

- - АТС електронної системи (АТС-Е), комутаційне поле яких виконано цілком на базі електронних елементів (на цифрових мікросхемах).

За кількістю S підключаються абонентських ліній АТС ділять на АТС малої ємності (число абонентів S <1ОО), АТС середньої місткості (1ОО 1000).

За способом поділу створюваних розмовних трактів АТС поділяють на АТС з просторовим розділенням ланцюгів і на АТС з тимчасовим поділом. В останньому випадку розмовні сигналиокремих пар взаємодіючих абонентів передаються в неперекривающіхся інтервалах часу. Такий спосіб передачі мови використовується тільки в цифрових АТС четвертого покоління.

Процес автоматичного створення необхідного телефонного тракту складається з ряду операцій. До основних з них слід віднести:

1) виклик абонентом телефонної станції та отримання ним сигналу готовності станції до прийому номера;

2) набір номера абонентом, прийом цього номера обладнанням АТС, пошук шляхів сполучення з необхідною лінією;

3) проба зайнятості необхідної лінії;

4) посилка сигналу виклику абонента, якому телефонують і сигналу контролю посилки виклику абоненту;

5) відповідь абонента і створення необхідного розмовного тракту;

6) розмова абонентів;

7) відбій і роз'єднання.

Ці операції в наведеній послідовності практично складають алгоритм функціонування будь-якої телефонної станції. Але в РТС ці дії виконує ручним способом телефоніст-оператор, використовуючи обладнання комутатора, а на АТС це без участі людини автоматично виповнюється самими приладами та пристроями відповідно до закладених в них алгоритмами і програмами.

Управління сполуками на АТС має кінцевою метою здійснення з'єднання деякого входу комутаційного поля з деяким виходом цього ж комутаційного поля. Інакше кажучи, управління з'єднаннями зводиться до управління комутаційними приладами комутаційних полів АТС.

Виділяють пряме і непряме управління. Пряме управління комутаційними приладами притаманне АТС першого покоління. У нових АТС реалізується непряме управління - децентралізоване і централізоване.

 ВСТУП | УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ КОМУТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З просторове розділення КІЛ

Л Е К Ц І Я | ЗАНЯТТЯ 6.1. Лекція 16. Загальні відомості про АТС. Принципи побудови комутаційних полів. | Принципи побудови ПОЛІВ ПРОСТОРОВОЇ КОМУТАЦІЇ | ЗАНЯТТЯ 6.1. Лекція 17. Загальні відомості про АТС. Принципи побудови комутаційних полів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати