На головну

Нормативно-правового акта. Порушили ви при цьому авторське право?

  1. Авторське право - правове становище авторів і створених їх творчою працею творів літератури, науки і мистецтва.
  2. Вроджені вади розвитку травного тракту.
  3. Дослідження динамічної організації рухового акту. Проби і їх діагностичне значення.
  4. Комунікація як обов'язкова умова існування суспільства. Забезпечення комунікативних умов. Компоненти комунікативного акту.
  5. Механізм елементарного акту. Безбар'єрний і безактіваціонний розряд
  6. Обставинам у сфері нормативно-правового регулювання.

1. так, порушено авторське право власника сайту

2. немає, так як нормативно-правові акти не є об'єктом авторського права

3. немає, якщо є дозвіл власника сайту

4. так, порушено авторське право автора документа

5. немає, якщо закінчився термін дії авторського права

ПИТАННЯ N 9. Чи можна розмістити на своєму сайті в Інтернеті опублікована у пресі статтю

Якого-небудь автора?

1. можна, із зазначенням імені автора і джерела запозичення

2. можна, з дозволу і автора статті і видавця

3. можна, але виключно з відома автора і з виплатою йому авторської винагороди

4. можна, оскільки опубліковані статті не охороняються авторським правом

5. можна, з дозволу видавця, який видав цю статтю, або автора статті

ПИТАННЯ N 10. Що необхідно вказати при цитуванні статті, розміщеної на чиємусь сайті?

1. ім'я автора, назва статті, адреса сайту, з якого запозичена стаття

2. адреса сайту і ім'я його власника

3. ім'я автора і назву статті

4. електронну адресу сайту, з якого запозичена стаття

5. назва статті та назву сайту

ПИТАННЯ N 11. У яких випадках правомірно використовуються фотографії з колекції одного з

Інтернет-сайтів для ілюстрування свого матеріалу, підготовлюваного в освітніх

Цілях?

1. якщо тематика фото-сюжетів відповідає темі всього матеріалу

2. в будь-якому випадку, так як факт розміщення фотографії в Інтернеті означає згоду автора на її

подальше вільне використання

3. якщо таке використання прямо дозволено правилами інтернет-сайту

4. якщо фотографії розміщені на сайті Інтернету за згодою їх авторів

307. Інформаційні технології

ПИТАННЯ N 1. Інформаційна технологія - це:

1. сукупність програмних засобів, що забезпечують діалог користувача з комп'ютером

2. сукупність технічних і програмних засобів, за допомогою якого здійснюються різноманітні

операції з обробки інформації в різних сферах життя і діяльності

3. сукупність різних дисциплін, які вивчають властивості інформації, способи її подання,

обробки і передачі за допомогою комп'ютерів

4. технологія накопичення, обробки і передачі інформації певного виду

ПИТАННЯ N 2. Текстовий редактор являє собою програмний продукт, що входить до складу:

1. системного програмного забезпечення

2. систем програмування

3. операційної системи

4. прикладного програмного забезпечення

ПИТАННЯ N 3. Пристроєм введення текстової інформації є:

1. миша

2. дискета

3. клавіатура

4. екран дисплея

ПИТАННЯ N 4. Текстовий редактор - це програма, призначена для:

1. роботи з зображеннями в процесі створення ігрових програм

2. управління ресурсами ПК при створенні документів

3. роботи з текстовою інформацією в процесі діловодства, редакційно-видавничої діяльності і ін.

4. автоматичного перекладу з символічних мов в машинні кодиПИТАННЯ N 1. До негативних наслідків розвитку сучасних інформаційних і | ПИТАННЯ N 6. Виберіть фразу, написання якої відповідає правилам набору тексту на

ПИТАННЯ N 1. Установіть відповідність між властивістю інформації і його визначенням | ПИТАННЯ N 25. Основна причина перекладу інформаційних ресурсів людства на електронні | ПИТАННЯ N 1. Система числення - це ... | ПИТАННЯ N 3. многопроводним лінія для інформаційного обміну між пристроями комп'ютера | ПИТАННЯ N 10. Магістрально-модульний принцип архітектури сучасних персональних | ПИТАННЯ N 14. Для довготривалого зберігання інформації служить | ПИТАННЯ N 25. Чи можуть різні файли мати однакові імена? | ПИТАННЯ N 3. Подання істотних властивостей і ознак об'єкта в обраній формі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати