На головну

ПИТАННЯ N 1. До негативних наслідків розвитку сучасних інформаційних і

  1. Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2. C. Питання про класифікацію.
  3. I. ПИТАННЯ, виникають у сучасному світі
  4. I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  5. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  6. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  7. II. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ

комунікаційних технологій можна віднести:

1. формування єдиного інформаційного простору

2. робота з інформацією стає головним змістом професійної діяльності

3. організацію вільного доступу кожної людини до інформаційних ресурсів людської цивілізації

4. широке використання інформаційних технологій у всіх сферах людської діяльності

5. доступність особистої інформації для суспільства і держави, вторгнення інформаційних технологій в

приватне життя людей

ПИТАННЯ N 2. Термін «інформатизація суспільства» позначає:

1. цілеспрямоване і ефективне використання інформації в усіх областях людської діяльності

на основі сучасних інформаційних та комунікаційних технологій

2. збільшення надлишкової інформації, що циркулює в суспільстві

3. збільшення ролі засобів масової інформації

4. запровадження вивчення інформатики в усі навчальні заклади країни

5. організацію вільного доступу кожної людини до інформаційних ресурсів людської цивілізації

ПИТАННЯ N 3. Розвинений ринок інформаційних продуктів і послуг, зміна в структурі економіки,

масове використання інформаційних та комунікаційних технологій є ознаками:

1. інформаційної культури

2. надзвичайно розвитку цивілізації

3. інформаційного кризи

4. інформаційного суспільства

5. інформаційної залежності

ПИТАННЯ N 4. Методи забезпечення інформаційної безпеки діляться на:

1. правові

2. організаційно-технічні

3. політичні

4. економічніПИТАННЯ N 3. Подання істотних властивостей і ознак об'єкта в обраній формі | Нормативно-правового акта. Порушили ви при цьому авторське право?

ПИТАННЯ N 1. Установіть відповідність між властивістю інформації і його визначенням | ПИТАННЯ N 25. Основна причина перекладу інформаційних ресурсів людства на електронні | ПИТАННЯ N 1. Система числення - це ... | ПИТАННЯ N 3. многопроводним лінія для інформаційного обміну між пристроями комп'ютера | ПИТАННЯ N 10. Магістрально-модульний принцип архітектури сучасних персональних | ПИТАННЯ N 14. Для довготривалого зберігання інформації служить | ПИТАННЯ N 25. Чи можуть різні файли мати однакові імена? | ПИТАННЯ N 6. Виберіть фразу, написання якої відповідає правилам набору тексту на |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати